Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Finantsinspektsioon ja tarbijakaitseamet kavandavad tarbijakrediidi turu järelevalves tõhusat koostööd
Seaduste muudatused, mis sätestavad karmimad reeglid tarbijakrediidi, sealhulgas kiirlaenu väljastamisele, ja mille alusel on alates 21. märtsist 2016 nõutav vastaval tegevusalal finantsinspektsiooni tegevusluba, seavad tarbijakrediidiandjate ja –vahendajate üle järelevalvet tegema finantsinspektsiooni ja tarbijakaitseameti. Asutuste juhid ja spetsialistid arutasid hiljuti tarbijakrediidi turu järelevalve sõlmküsimusi.

Kohtumisel lepiti kokku peamiste järelevalvevaldkondade koostöö arendamises: vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine, krediidivõimelisuse hindamine ning finantsteenuste reklaami järelevalve. Otsustati luua ühetaolised juhised, uuendada ning laiendada seniseid juhendeid, mis tagaksid parema õigusselguse kogu sektorile. Samuti tõdesid pooled vajadust tõhustada infovahetust. Kaardistati ka ühiseid koostöökohti sektori tegevuse järelevalves.

„Usume, et uued reeglid ja tegevusloa nõue aitavad kaasa finantsturu suuremale läbipaistvusele ja ausamale toimimisele. Tarbijakaitseameti poolt läbiviidud ja läbiviidavad menetlused on meile oluliseks sisendiks krediidiandjate juhtide sobivuse hindamisel tegevuslubade väljastamisel,“ ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

„Koostöö ja ühtsed reeglid annavad sektorile selge ühetaolise arusaama oodatavatest muutustest,“ ütles tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste. „Infovahetus tagab muuhulgas ka objektiivse teabe tarbijakrediidi ettevõtete tegevusloa väljastamise otsuse tegemisel,“ lisas Sooniste.

Finantsinspektsioon ja tarbijakaitseamet juhivad tarbijate tähelepanu sellele, et enne finantskohustuse võtmist tuleb hoolikalt läbi mõelda selle vajadus ning hinnata seda, millised on reaalsed võimalused võetud kohustuse täitmiseks.

Oluline on põhjalikult tutvuda lepingutingimustega ning uurida, kui suured on laenusummale lisanduvad kulud. Arvesse tuleb võtta nii intressi ehk krediidi kasutamise eest makstavat tasu, kui ka muid laenuga seonduvaid tasusid. Samuti on soovituslik täpsustada, millised on tarbija jaoks tingimused maksepuhkuse saamiseks ja kuidas toimida laenu tagasimaksmisel tekkinud makseraskuste korral.
10 Aprill 2015
  Kommentaarid