Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Välisspetsialistide kaasamise tegevuskava muudab Eesti töötamise sihtriigiks
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kinnitas välisspetsialistide kaasamise tegevuskava aastateks 2015–2016, kava eesmärk on terviklik ja süsteemne lähenemine nii välisriikide kui mujal elavate Eesti spetsialistide hõlmamiseks Eesti majanduse arenguks.

„Eesti ettevõtete arengut enim takistavaks teguriks on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Elanikkonna vähenemine ja vananemine seab tööjõu pakkumisele täiendavad piirangud. Sellistes tingimustes on möödapääsmatu vaadata töökäte otsimisel ka piiri taha ning mõelda sellele, kuidas Eesti majanduse jaoks olulistesse valdkondadesse välisspetsialistide värbamine saaks toetada selle arengut,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht Piret Treiberg.

Seni ei ole talendipoliitikat ühise tegevuskavana koordineeritud. Erinevad ametiasutused ja organisatsioonid on küll talentidega tegelenud, kuid see tegevus on olnud omavahel kokku leppimata. Seetõttu ei ole seni välisspetsialistide täit potentsiaali Eesti majanduse hüvanguks ka õnnestunud realiseerida. Tegevuskava koostamine on esimene talendipoliitika elluviimise algatus, mis tuleneb Eesti konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“ ja Eesti ettevõtluse kasvustrateegiast 2014-2020.

Kavas kirjeldatud tegevused aitavad arendada Eesti kui töötamise sihtriigi mainet, lihtsustada spetsialistide leidmist, värbamist, sisserännet, tööle asumist ja kohanemist, seda nii ettevõtjate kui tööjõu puhul. Võimalikud lahendused on välja toodud iga etapi lõikes, mis kirjeldavad välisspetsialisti Eestisse kaasamise teekonda. Uue algatusena luuakse „Work In Estonia“ keskkond, kuhu koondatakse kogu Eestisse tööle asumise ja välismaalase palkamisega seotud informatsioon.

Välisspetsialistide tegevuskava sihtrühmad on Eesti tööandjad kui potentsiaalsed välistööjõu värbajad, organisatsioonid, kes pakuvad välisspetsialistidele teenuseid, Eestis õppivad välistudengid, väljaspool Eestit elavad kodanikud ning välisriikide spetsialistid, kel on sellised oskused ja teadmised, mida Eesti tööjõuturul napib.

Tegevusplaan viiakse ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Välisministeeriumi poolt ning koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, SA Archimedes, Eesti Teadusagentuuri, Eesti Töötukassa ja ettevõtluse ja omavalitsuste katusorganisatsioonidega, ülikoolide ning tugistruktuuridega.
10 Aprill 2015
  Kommentaarid