Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Viis Venemaaga piirnevat Eesti maakonda said miljon eurot toetust
Siseministeerium toetab Phare 2003.a Välispiiri algatuse programmist (External Border Initiative) Venemaaga piirnevate Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa 10 projekti 1 050 000 euroga (16,4 miljonit krooni).

Toetust saavad projektid on suunatud turismi, keskkonnakaitse ja transpordivaldkonna arendamisele ning majanduse ja institutsionaalse arengu hoogustamisele.

Toetatakse kahte turismi- ja keskkonnaalast projekti Setomaal. Toetust sai Seto Saatse talumuuseumi renoveerimine, mille tulemusena saab muuseumihoone uue fassaadi ning paremad tingimused museaalide säilitamiseks ja eksponeerimiseks. Programmist toetatakse ka Piusa liivakoobaste külastuskeskuse rajamiseks vajalike eeluuringute teostamist, mille tulemusena selgitatakse välja koobastiku külastatavuse võimalik taluvuspiir ja külastuskeskuse rajamise otstarbekus.

Ida-Virumaal sai toetust Narvast kuni Narva-Jõesuuni viiva matka-, jalgratta- ja suusatee ehitamiseks teostatav tasuvusuuring ja ehitusprojekt. Projekti elluviimine aitab kaasa turismihooaja pikendamisele piirkonnas ja loob kohalikele elanikele rohkem aktiivse puhkuse võimalusi.

Haanjas arendatakse programmi vahenditest aktiivse puhkuse tõmbekeskust nii tipp- kui rahvaspordiürituste läbiviimiseks. Rajatakse 20-rajaline lasketiir rahvusvahelistele nõuetele vastavate laskesuusatamisvõistluste läbiviimiseks ning suusamäärimiseks vajalik hoone.

Peipsi järve vesikonnaga on seotud projektid, mis valmistavad ette Emajõe jõeliikluse taaskäivitamist ning Kesk-Peipsi sadama Mustvee ja Omedu kaide kasutuselevõtmist. Selleks uuritakse sadamate keskkonnamõjusid, viiakse läbi vajalikud geodeetilised ja geoloogilised uuringud, tasuvus- ja teostatavusuuringud ning eelprojekteerimistööd.

Peipsiäärse piirkonna turismi edendamisele aitab kaasa ka Alatskivi lossikompleksi renoveerimistööde jätkamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni valmimine.

Majandusarengu valdkonnas valmistatakse ette Tartu ja selle ümbruse jaoks strateegiliselt olulise Raadi ümbersõidumagistraali projekteerimistööd.

Jõgeva maakonnas projekteeritakse raudteeharu tulevase Painküla tööstuspargi territooriumile Jõgeva linnas, mis aitab vähendada kaubarongide seisakust tulenevaid reostuse probleeme Jõgeva raudteejaamas.

Toetatakse ka Kirde-Eesti ja Loode-Venemaa ettevõtjatele suunatud nõustamiskeskuse loomist Narva Ärinõuandlas ettevõtlusalase rahvusvahelise koostöö arendamiseks. Keskuse tegevuse eesmärk on piiriülese koostöövõrgustiku loomine kahe riigi ettevõtjatele tugiteenust pakkuvate organisatsioonide vahel. Projekti on kaasatud partnerid Peterburist ja Ivangorodist.

Phare 2003.a Välispiiri algatuse programmi eesmärgiks on toetada Euroopa Liidu välispiiri äärsete regioonide sotsiaalmajanduslikku arengut ning tõsta nende suutlikkust osalemiseks Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmides

Toetatud projektide loetelu leiate Siseministeeriumi kodulehelt valides jaotisest "Toetused" teema "Euroopa Liidu toetused" ning sealt alamjaotise "PHARE EBI".


Jaana Aduson
14 September 2005
  Kommentaarid