Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lõppes EL struktuurivahendite rakenduskavade kommenteerimine
Möödunud nädalal lõppes Euroopa Liidust aastatel 2007-2013 laekuvate struktuurivahendite kasutamiseks koostatud rakenduskavade kommenteerimisvoor. Sellega lõpetasid ministeeriumid kuus nädalat väldanud konsultatsiooniringi.

Rakenduskavadega otsustatakse Eestile eraldatava 53,2 miljardi krooni kasutamine ja sellest rahast finantseeritavad tegevused. Rakenduskavasid valmistavad rahandusministeeriumi koordineerimisel ette haridus- ja teadusministeerium, keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös teiste asjaomaste ministeeriumidega.

Siim Sikkut rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnast ütles, et kokku laekus kommentaare ja ettepanekuid 46 valitsusväliselt organisatsioonilt ja isikult, paljudelt neist rohkem kui ühe rakenduskava kohta. Lisaks esitasid oma ettepanekud ka mitmed ministeeriumid ja nende allasutused.

“Ministeeriumides algab nüüd tehtud ettepanekute põhjal rakenduskavade täiendamine, sealjuures võetakse lisaks partnerite ettepanekutele arvesse ka Euroopa Komisjoni esmast tagasisidet rakenduskavade kohta,” lisas Siim Sikkut.

Täiendatud rakenduskavad on plaanis valitsuskabinetile aruteluks esitada oktoobris, siis avalikustatakse rahandusministeeriumi koduleheküljel koos täiendatud eelnõudega ka partneritelt laekunud kommentaarid ja ministeeriumide vastused neile. Valitsuse sihiks on jõuda rakenduskavade omapoolse heakskiitmiseni ja esitada need ametlikult Euroopa Komisjonile 2006. aasta lõpuks.

Enim kommenteeriti konsultatsiooniringi käigus inimressursi arendamise ning ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise rakenduskavasid, mis said mõlemad ettepanekuid ja kommentaare 26 organisatsioonilt ja isikult. Elukeskkonna arendamise rakenduskava kommenteeriti 22 partneri poolt. Hariduse ja teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamise rakenduskava kommenteerijaid oli 14.


Kristel Peterson
30 August 2006
  Kommentaarid