Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

President avab esimesed kihelkonnapiiride tähised
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves avab 14. aprillil, mil Eesti Rahva Muuseumi tähistab 100. sünnipäeva, esimesed kihelkonnapiiride tähised Tartu-Räpina-Võru maanteel Luunja sillal Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna piiril. Esinevad mõlema kihelkonna kultuurikollektiivid.

Koostöös Maanteeameti, Kohanimenõukogu ja mitmete teiste asutuste ja isikutega algab kaks aastat vältav suurprojekt, mille käigus paigaldatakse põhi-, tugi- ja kohalikele teedele Eesti ajalooliste kihelkondade piiritähised kõikides Eesti maakondades. Turismiobjektile viitavate pruunitaustaliste liiklusmärkide paigaldamist toetab ja teostab Maanteeamet kohalike teedevalitsuste ja teemeistrite abil.

Eesti Rahva Muuseumi kogud on algusaastatest peale korraldatud kihelkondliku printsiibi järgi, sest just sel teel tulevad selgelt esile rahvakultuuri paikkondlikud erinevused. Aastasaja jooksul on Eesti administratiivses jaotuses palju ümberkorraldusi tehtud ja kihelkonna määramine raskemaks muutunud. Tänaste valdade piirid ei kattu kihelkonnapiiridega, mõned külad vallast kuuluvad ühte, teised teise ja vahel kolmandassegi kihelkonda, kuid meie paikkondliku identiteedi aluseks on endiselt kihelkond.

Kui kõnelda ajaloolisest Võnnu kihelkonnast, siis tänase Ahja, Mäksa, Piirissaare ja Võnnu ning osaliselt ka Haaslava, Meeksi, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla külad leiaksid oma kultuuripärandi just sealt. Tartu-Maarja kihelkonna piiridesse jäävad Luunja, Tartu, Tähtvere, Vara ja Ülenurme valla külad.

Eesti Rahva Muuseumis on esemeid Võnnu kihelkonnast 532 ja Tartu-Maarjast 382, lisaks on muuseumis rikkalik fotokogu ning käsikirjaline arhiiv. Muuseumisse kogutud esemetega on võimalik tutvust teha muuseumi sünnipäeval avatava näitusega „Rahva muuseum. ERM 100“, samuti leiab ERMi püsinäituselt „Eesti. Maa, rahvas, kultuur“ paremaid rahvakultuuri iseloomustavaid näiteid.

Aasta jooksul tutvustab ERM oma kogusid kihelkondade kaupa ajalehtede veergudel ning tehtud ülevaated avaldatakse muuseumi veebilehel www.erm.ee.


Liisi Toom
08 Aprill 2009
  Kommentaarid