Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Jõgevamaal taabati narkootikumide vahendaja

Peeti kinni narkootikumide vahendamises kahtlustatav. Kriminaalmenetlus on alustatud KarS § 184 lg 1 järgi. Kohtunik lubas kahtlustatu 10 päevaks vahialla jätta. Mees on vihjanud enese olevat kriminaalse autoriteedi.

Umbes 2 aastat tagasi kolis Mustveesse elama Vitali (1971), kes Ida-Virumaal omas teatud tuntust allilmas. Sellest ajast on Vitali olnud Jõgeva politsei tugevdatud tähelepanu all. Suhtlemisel politseiametnikega on ta vihjamisi mõista andnud, et peab ennast n.n. kriminaalseks autoriteediks.

Nüüdseks on ühe politsei menetluses olevas kriminaalasjas eeluurimise käigus kogutud materjalist ilmnenud tema seotus narkootikumide vahendamisega.

3.veebruaril otsis politsei läbi tema eramu Mustvees. Läbiotsimisel kasutati narkokoera.

Vitali elukohast leiti 4 vedelikuga ampulli, 9 roosakat tabletti, 2,47 g pulbrilist ainet ja tulirelva osi. Vedelik ampullides ja tabletid osutusid ekepertiisis anaboolseiks steroidideks, pulbriline aine 63% amfetamiinsulfaadiks.

Läbiotsimisel leiti ka elektroonikat, muuhulgas sülearvuti, videokaamera jne. Nende esemete omanikukuuluvust praegu kontrollitakse.

6.veebruaril andis kohtunik loa Vitalit vahiall hoida 10 päeva. Kinnipidamisel oli mees ise amfetamiinijoobes.

Vitali on kohtulikult karistatud viiel korral, sealhulgas varguste ja kahel korral ebaseaduslikult relva omamise eest. Relva omamise vajadust ongi ta põhjendanud enda kuulumisega allilma tegelaskonda. Viimane kohtulik karistus pärineb 2001.a. Jõgeva Maakohult, kui talle mõisteti 1.aastane vabaduskaotus tingimisi 2-aastase katseajaga ebaseaduslikult relva omamise eest. Katseaeg on praegu kehtiv.
10 Veebruar 2003
  Kommentaarid