Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Võrtsjärve ääres arutati kohaliku kalurkonna probleeme

Võrtsjärve ääres arutati kohaliku kalurkonna probleeme

Eile ja üleeile toimus Võrtsjärve ääres kalandusnõukogu laiendatud istung,
kus kalandussektori esindajatele anti ülevaade Eesti kalanduse strateegia
2007-2013 ettevalmistamise hetkeseisust ning arutati Valma sadama
kaluritega Võrtsjärve kalapüügiga seotud probleeme.

Võrtsjärve suurima kalasadama, Valma sadama, kaluritega kohtunud
Põllumajandusministeeriumi abiministri Rain Vändre sõnul on otsekontaktid
sektoriga äärmiselt olulised. "Kohtudes kohalike kaluritega saab riik
informatsiooni probleemidega kõige vahetumalt kokku puutuvate inimeste
käest. Leppisime Valma kaluritega kokku, et lähinädalatel kutsume kokku
Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Võrtsjärve kalurite
esindajatest koosneva töögrupi, mis asub lahendama järve ja sealsete
kalavarudega seotud probleeme," lubas Vändre.

Võrtsjärve Limnoloogiajaamas toimunud arutelul anti osalejatele ülevaade
kahest strateegia ettevalmistamise käigus läbi viidud uuringust – "Eesti
kalalaevastiku tasuvuse analüüs" ning "Tööhõive kalandussektoris".
Kalandusnõukogu liikmed külastasid ka Triton RP AS angerjakasvatust.

Eile toimus Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajanduse ja Registrite
Informatsiooni Ameti (PRIA) ametnike kohtumine, kus arutati Võrtsjärve
kalurite poolt tõstatatud probleeme ning nende lahendamiseks mõeldud
sisevete kalandusele suunatud toetusmeetme tingimusi.

Kalandusnõukogusse kuuluvad Põllumajandusministeeriumi,
Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Keskkonnainspektsiooni, Kalaliidu,
Kalurite Liidu ja Kalakasvatajate Liidu esindajad.

Lisainfo:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524
E-post: margus.palu@agri.ee
01 September 2006
  Kommentaarid