Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Politseipoolsed meeldetuletused seoses festivaliga Õlletoober 2009

17. – 19. juulil toimub SaaremaalLeisi vallas Oitme külas festival Õlletoober 2009. Korraldajad onavalikkust teavitanud nii trükitud kui internetis avaldatud materjaliabil kehtivast korrast ja korraldajate poolsetest nõudmistest. Politseitoetab antud ettevõtmist ning on planeerinud tööle nimetatudajavahemikul piisavalt jõude, et aidata kaasa ürituse õnnestumisele jaavaliku korra tagamisele.

Seoses eeloleva suurüritusega peamevajalikuks mõningaid olulisi asju veel kord meelde tuletada. Soovime,et üritus jääks kõigile meelde igati positiivsena ning  politseil oleksvõimalikult vähe vaja tegeleda õiguserikkumistega.

Politsei eesmärgiks ei olevõimalikult paljude inimeste karistamine vaid reageerimineõiguserikkumistele ja väärkäitumisele tähelepanu juhtimine.

Soovitame:
•    meeles pidada, et kehtivadkõik avalikule korrale suunatud seadused, sealhulgas alkoholitarvitamisega seonduv ja alaealistele kehtivad piirangud;
•    korraldajate poolt onkorraldatud parkimine ja pakutud ala telkimiseks – see ei tähenda agaseda, et tegemist oleks valveteenusega, mis tähendab seda, et oma jateiste varasse tuleb heaperemehelikult suhtuda igaühel;
•    jälgida korraldajate poolseidkorraldusi ja juhiseid festivali alal, kõik vägivaldselt käituvadfestivalikülalised kõrvaldatakse ürituselt, kehtib põhimõte - austaennast ja teisi;
•    veenduda, et autorooli eiistuks alkoholijoobes inimene.

Kõigil festivalile saabuvatelkülalistel palume varuda aega, et jõuda kohale soovitud ajaks.

Politseilist sekkumist vajavatesündmuste puhul palume sellest koheselt teada anda telefonil 110.

Palume arvestada sellega, et
•    politsei on seadnudnädalavahetuse tegevusprioriteetideks joobes alaealiste ja joobesjuhtide väljaselgitamise ja selliste juhtide kõrvaldamise liiklusest;
•    politsei on ürituseturvalisuse ning ohutu liiklemise tagamiseks planeerinud selleksnädalalõpuks mitmeid vastava suunitlusega tegevusi, mille hulkakuuluvad:
-  jalgsi patrullimine üritusetoimumisalal;
             - mootorsõidukijuhtide kontrollimine nn kõik puhuvad aktsioonideläbiviimisel 
                maakonna teedel;
             - liiklusjärelevalveskasutatakse ka eravärvides politseisõidukitega patrullimist.

Festivali toimumiskohas on avatudpolitseipunkt, et tagada esilekerkinud probleemide kiire lahendamine javajadusel info edastamine festivali külastajatele.

Eeloleval nädalavahetusel abistavadKuressaare politseid Lääne Politseiprefektuuri teiste üksuste ningJulgestuspolitsei abijõud.

Soovime kõigile festivalilesinejatele ja külalistena osalejatele meeldejäävat ning turvalistnädalalõppu!   


Aare Allik
vanemkomissar
Kuressaare politseijaoskond
15 Juuli 2009
  Kommentaarid