Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Politseioperatsioonil selgitati välja 28 alaealist suitsetajat

Paide politseijaoskond alustas jõulurahu politseioperatsioonidega, avaliku korra ja alaealiste õiguskuulekuse kontrollimisel tabati 28 alaealist suitsetajat.

06.12.2004 kell 08.00-14.00 korraldas Paide politseijaoskond esimese jõulurahu politseioperatsiooni. 11 politseiametnikku kontrollisid Paide ja Türi linnas avalikku korda, teravdatud tähelepanu pöörati alaealistele. Paide linnas selgitati koolide juures välja 23 suitsetanud alaealist, Türil avastati alaealisi suitsetajaid 5.

Väärteomenetlus alustati lisaks ühe avalikku kohta joobeseisundis ilmunud isiku, ühe alaealisena alkoholi tarvitanu ja nelja kooli territooriumil suitsetanud täisealise suhtes.

Tubakaseadus keelab alaealistel tubakatoodete tarbimise, sama seaduse kohaselt on suitsetamine keelatud õppeasutustes ja nende territooriumil. Tubakaseaduse § 21 märgiga 3 näeb alla 18-aastase isiku poolt tubakatoote ostmise või tarbimise eest ette rahatrahvi kuni kümme trahviühikut, sama suur rahatrahv ootab suitsetajat kohas, kus suitsetamine on seaduse alusel keelatud.

Politsei jätkab jõulude eel avaliku korra tagamist, suunates jõulueelselt avalikku korda tagama senisest rohkem politseinikke ja korraldades rohkem politseioperatsioone. Politsei detsembrikuu prioriteetideks on võitlus tänavakuritegevusega ning liiklusturvalisuse tagamine.

Liiklusejärelevalves pööratakse tähelepanu inimvigastustega liiklusõnnetuste ennetamisele, kergliikluse ohutuse tagamisele, joobes sõidukijuhtide osakaalu vähendamisele liikluses ja lubatud sõidukiiruse ületajate tabamisele.
07 Detsember 2004
  Kommentaarid