Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Päästeasutuste juhid külastavad maakondi

PÄÄSTEAMETI TEADE
12.09.2005

Päästeasutuste juhid külastavad maakondi

Septembris-oktoobris toimub Päästeameti eestvedamisel ringsõit mööda
Eestimaad, mille raames külastavad päästeasutuste juhid maavalitsusi
ning kohtuvad maavanema ja kohaliku ajakirjanduse esindajatega.

Ringsõidu eesmärk on jagada maakondades informatsiooni päästevaldkonnas
toimuvatest muudatustest ning arutada senise koostöö ning selle
arenguvõimaluste üle.

Ümarlauavestuste ja ajakirjanikele korraldatavate infotundide keskmes on
regionaalsete päästeasutuste loomine, mis lähtub riigi halduse üldisest
arengutrendidest ning mille käivitamine saab toimuma järgmise aasta
esimeses kvartalis.

Visiitide käigus annavad päästeasutuste juhid ülevaate
tegevusfunktsioonide jaotumisest regiooni ja maakonna tasandil nii
operatiivtöö, tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise, ennetustöö
kui ka muudes päästeala valdkondades. Samuti jagatakse infot
päästekompaniide reorganiseerimisest ning demineerimistööde
ümberkorraldusest.

Lisaks maavanemale ja Päästeameti juhtkonnale võtavad ümarauavestlusest
ja infotundidest osa maakonna päästeteenistuste direktorid ja
päästeasutuste ümberkorraldamise piirkondlike töögruppide juhid.
Ringsõidu käigus külastatakse ka maakondade päästekomandosid.

Lugupeetavad ajakirjanikud!
Võimalus osaleda maakonnavisiitide käigus korraldatavatel infotundidel
on järgmine:
13.september kell 9.00-10.00 Pärnu Maavalitsus
13.september kell 14.40-15.30 Rapla Maavalitsus
14.september kell 9.30-10.00 Lääne Maavalitus
14.september kell 15.30-16.00 Hiiu Maavalitus
15.september kell 10.40-11.30 Järva Maavalitsus
16.september kell 16.10-17.00 Saare Maavalitsus
19.september kell 10.40-11.30 Viljandi Maavalitsus
19.september kell 13.10-14.00 Valga Maavalitsus
19.september kell 16.40-17.30 Võru Maavalitsus
22.september kell 10.40-11.30 Ida-Viru Maavalitsus
22.september kell 14.10-15.00 Lääne-Viru Maavalitsus
23.september kell 10.10-10.50 Jõgeva Maavalitsus
23.september kell 13.10-14.00 Põlva Maavalitsus
4.oktoober kell 11.40-12.30 Tartu Maavalitsus
5.oktoober kell 15.00-16.00 Harju Maavalitsus


Täpsem info:
Beata Perens
Päästeamet
51 028 69
12 September 2005
  Kommentaarid