Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Sotsiaalministeerium kuulutab välja laste esseekonkursi

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 14.09.2005

Sotsiaalministeerium kuulutab välja laste esseekonkursi

Sotsiaalministeerium valmistab ette uut lastekaitse seadust, mis peaks lähtuma eelkõige laste huvidest, seetõttu on oluline teada saada ka laste endi arvamus.

Esseekonkursil võisteldakse kahes vanusegrupis – 5.-6. klass ning 7.-9. klass. Essee võib olla kuni 2 lehekülge pikk, esseede peaks saatma sotsiaalministeeriumisse hiljemalt 24. oktoobriks.

Konkursile võib saata esseesid järgmistel teemadel:
1. Karistamine – vajalik kasvatusmeetod või vägivald?
Karistamisse võib suhtuda mitmeti. Kui võtame seda kui lapse mõjutamist pahandustest loobumiseks, siis on karistamine ilmselt kasvatamise loomulik osa. Iseküsimus on, kuidas peaks karistama. Kuidas peaks vanemad reageerima kui laps on eksinud? Mis saab siis kui laps rikub kokkuleppeid teadlikult? Millised karistusmeetodid on kohased?

2. Puudega laps – võrdväärsena teiste seas.
Järjest enam näeme enda ümber nn teistsuguseid lapsi – nad on meie kooli- või klassikaaslased, käivad samas trennis või kohtame neid tänaval. Kas meie koolid, õpetajad ja õpilased on valmis puudega lapsi enda hulka vastu võtma kui võrdväärseid partnereid, kaasama neid oma tegevustesse, vajadusel abistama ning julgustama? Kas puudega lastel on hoopis meile midagi õpetada?

3. Kui palju vajab laps järelevalvet ?
Praeguse lastekaitse seaduse kohaselt ei tohi alla 16-aastane alaealine viibida saatjata avalikes kohtades pärast kella ühtteist või suveperioodil pärast keskööd. Kas selline vanusepiir on õige? Mida teha kui laps siiski öösiti väljas hulgub? Kas ja keda peaks karistama, last või lapsevanemat? Kuidas?

4. Laps ja töö
Kas lastele on loodud piisavalt õigusi ja võimalusi töötamiseks koolivälisel ajal? Kas lapse töö on koduses majapidamises perekonna ühise toimetuleku saavutamiseks vanemate abistamine? Kas töö on ka nooremate õdede ja vendade hoidmine ja valvamine? Mis on sinu jaoks töö ja kas töötamise vormid ja reeglid on sulle vastuvõetavad?

5. Ka vanemad vajavad abi?
Oled sa kunagi mõelnud, et vanemaks olemine on raske, et see nõuab teadmisi, oskusi, raha, armastust, mõistmist, andestamist ja loobumist. Vanemaid on erinevaid, osad saavad väga hästi hakkama laste kasvatamisega ning mõistavad neid. Mõned saavad edukalt hakkama täiskasvanute probleemidega, aga oma lastega suhtlemine käib neile üle jõu ja oskuste. Mis sa arvad, millist abi võiksid sinu või sinu sõprade vanemad vajada, et oma laste eest hoolitsemisega paremini hakkama saada nii, et lastel oleks hea?


Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+372 56 623 823
14 September 2005
  Kommentaarid