Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Säästev Eesti 21 kiideti heaks

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
14. september 2005

Säästev Eesti 21 kiideti heaks

Tänasel, 14. septembri istungil kiitis Riigikogu 51 poolthäälega heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21".

Säästev Eesti 21 loob üldise raamistiku riigi pikaajaliseks, säästvaks ja tasakaalustatud arenguks, sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna seostamiseks. Samuti määratleb arengueesmärgid ning üldised tegutsemissuunad.

"Säästev Eesti 21 heakskiitmine on oluliseks tähiseks Eesti ühiskonna arengus, kuna esimest korda on määratletud riigi üldised pikaajalised arengueesmärgid. Eesmärkide määratlemine on esimene samm edu saavutamisel, edasine edukas tegutsemine nõuab erinevate valdkondade kooskõlalist ja tasakaalustatud arendamist," selgitab keskkonnaminister Villu Reiljan strateegia tähtsust.

Strateegias määratletud eesmärkideks on Eesti kultuuriruumi elujõulisus; inimese heaolu kasv; sotsiaalselt sidus ühiskond ja ökoloogiline tasakaal. Laiemas kontekstis tähendab see vajadust püüda ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukusenõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega.

Rahvusvahelises kontekstis on Säästev Eesti 21 heakskiitmine ja elluviimine vajalik Eesti aktiivseks osalemiseks rahvusvaheliste arenguprotsesside kujundamises ning strateegia rakendamise ja aruandlusega täidab Eesti sarnaselt teiste riikidega Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil seatud kohustusi.

Strateegia koostamisel järgiti Arhusi konventsiooni nõudeid ning materjalid edastati poliitilistele parteidele, ministeeriumidele, III sektori esindajatele ja asjahuvilistele kommenteerimiseks iga etapi lõpus.

Lisainfo:

Mari Lahtmets
Keskkonnaministeeriumi strateegia ja investeeringute osakonna
strateegia büroo juhataja kt
Tel 626 2950

Ülle Vaht
Keskkonnaministeeriumi strateegia ja investeeringute osakonna
strateegia büroo peaspetsialist
Tel 626 2949Mart Siilivask
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2811
GSM 523 8402
14 September 2005
  Kommentaarid