Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeerium aitab kohalikke teavitada

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
15. september 2005

Keskkonnaministeerium aitab kohalikke teavitada

Täna, 15. septembril toimub Rakveres kaevanduste teemaline rahvakoosolek. Keskkonnaministeerium toetab kohalike elanike soovi saada rohkem informatsiooni, kuid praeguses menetlusetapis on elanike küsimustele tarvis vastata eelkõige loa taotlejatel ja kohalike omavalitsuste esindajail.

Neljale peamiselt Ida-Virumaal asuvale uuringuväljale on kokku esitatud seitse põlevkivi kaevandamisloa taotlust. Lisaks on esitatud ka üks geoloogilise uuringu loa taotlus. Keskkonnaministeeriumi seadusejärgne kohustus on taotlusi menetleda; loa taotluse menetlemine lõppeb kas loa väljaandmisega või loa väljaandmisest keeldumisega. Vahepeal saab loa menetlust lõpetada piiratud juhtudel, näiteks loa taotleja soovil.

"Mõistan kohalike elanike muret ümbritseva elukeskkonna pärast. Jälgin kaevandamislubade menetlemist tähelepanuga ja kannan hoolt selle eest, et menetlus toimuks kooskõlas seadustega, sealhulgas avatud menetluse põhimõtete ja kohalike elanike arvamuse kuulamisega." selgitab keskkonnaminister Villu Reiljan.

Minister rõhutab, et taotluste menetlemine iseenesest ei saa kahjustada kohalike elanike huve ega seada ohtu keskkonda, sest menetluse käigus nõutaksegi keskkonnamõju hindamise läbiviimist ning selgitatakse uuringute abil välja, kas kaevandamine antud aladel on otstarbekas ja mõeldav või mitte.

"Kohalikud omavalitsused on küll esinenud erinevate üleskutsetega, kuid senini ei ole ükski asjassepuutuv omavalitsus teinud seadusekohast konkreetset otsust, kas lubada oma territooriumile kaevandust või mitte. Seega peaksid elanikud praeguses etapis küsima omavalitsustelt, mida nende esindajad arvavad," lisas minister.

Kuna mitmele uuringuväljale on esitatud mitu taotlust, siis järgmisena peab riik enampakkumise teel iga uuringuvälja kohta välja selgitama võitja. Seejärel tuleb võitjal läbi viia keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõjude hindamise käigus saavad kõik huvitatud esitada arvamust keskkonnamõju hindamise programmi kinnitamisel ja aruande avalikul arutelul, kusjuures loa taotleja on kohustatud kõikidele esitatud ettepanekutele ja küsimustele ammendavalt vastama.

"Olen sisulise arutelu poolt ning leian, et negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestele tuleb põhjalikult analüüsida, et saaks teha põhjendatud otsused. Täna ei ole kellelgi veel seda informatsiooni - ei loa taotlejatel, elanikel, omavalitsustel ega ministeeriumil," lisas Reiljan.

Kui keskkonnamõju hindamise käigus ilmneb, et kaevandamisest põhjustatud kahjulikke mõjusid ei saa kõrvaldada, tunnistatakse põlevkivivaru passiivseks ja kaevandust ei avata.

Mart Siilivask
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2811
GSM 523 8402
Mail mart.siilivask@envir.ee
15 September 2005
  Kommentaarid