Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Sotsiaalministeeriumi lisaeelarve muudatused

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks lisaeelarve. Saadan teile ülevaate sotsiaalministeeriumi eelarves toimuvatest muudatustest.

Marika Raiski
meedia peaspetsialist
Sotsiaalministeerium
tel 6 269 323
mob 53 448 086
e-post: marika.raiski@sm.ee


Sotsiaalministeeriumi lisaeelarve muudatused

Lisaeelarvest tervishoiu valdkonda minevad summad:

* Tänu sotsiaalmaksu paremale laekumisele antakse lisaeelarvest 439 miljonit Eesti haigekassale eelarve puudujäägi katmiseks ja raviteenuste kättesaadavuse parandamiseks. Sellest summast kaetakse ka riigieelarvest palka saavate tervishoiutöötajate (erihooldekodude psühhiaatrid, sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid) palgatõus.

* Tervishoiuametile läheb neli miljonit krooni, et korvata kiirabiteenuse osutajatele oodatust suuremad kütusekulud seoses bensiini- ja diislihinna kiire tõusuga.

* Tervishoiuteenuse (haiglad, perearstid jne) osutajatele läheb 20 miljonit krooni kindlustamata isikutele vältimatu abi osutamiseks.

* Rahvatervise valdkonnas on kavas osta 5,34 miljoni krooni eest aasta varu uut, vaid kompleksvaktsiinina saadaolevat vaktsiini, mis aitab lastel ära hoida raskeid haigusi (difteeria-teetanuse-läkaköha+haemophilus influenzae tüüp b vaktsiini).

* Difteeria-teetanuse vaktsiini soetamiseks lastele, kellel on vastunäidustused kompleksvaktsiinis olevale läkaköha komponendile, antakse 230 000 krooni.

* 813 000 krooni eest plaanitakse varuda vältimatu abina antavat marutõvevastast vaktsiini ning immuunglobuliini, vaktsiini vajaduse tingib jätkuvalt suur loomahammustuste arv.

* Tuberkuloosiprogrammile suunatakse 560 000 krooni, mille alusel tagatakse 51 200 otseselt kontrollitava visiidi kulu.

* Narva haigla AIDSi nõustamiskabineti kuludeks seoses nõustamiskabineti üleviimisega haigla juurde ning teenuste arvu kasvuga eraldatakse 306 626 krooni.

* Ligi 700 000 krooni suunatakse Global Fundi programmi käibemaksukulu kompenseerimiseks, kuna fond ei eralda raha käibemaksu tasumiseks ja selle peab katma Eesti riik.


Muudatused tööturu valdkonna eelarves:

* Aktiivsete tööturuteenuste osutamiseks (sh noored, pikaajalised töötud) eraldatavad riigipoolsed lisavahendid võimaldavad koolitada ligi 9700 töötut.

* Kulude kate saadakse muude toetuste vähendamisest, sest seal tekib kulude kokkuhoid kuna:
- uus tööturuteenuste ja -toetuste seadus ei lähe käiku tuleval aastal, siis läheb töötute sõidukuludeks ja muudeks uuteks toetusteks kavandatud 29,5 miljonit krooni täiendavate aktiivsete tööturuteenuste osutamiseks.
- töötute arv on langenud ja see tendents jätkub, siis selle aasta esimesel poolaastal on töötu abiraha maksmise vahenditest ära kasutatud 23 miljonit krooni ehk 33,6% kavandatud vahenditest. Töötu abiraha maksmiseks mõeldud summat vähendatakse 18,4 miljonit krooni ja see raha suunatakse täiendavate aktiivsete tööturuteenuste osutamiseks.
- erijuhtudel riigi poolt makstavast sotsiaalmaksust on selle aasta esimesel poolaastal ära kasutatud ligi 5,2 miljonit krooni ehk 30,7% kavandatud vahenditest. Ülejäägi tõttu vähendatakse eraldist 4 miljoni krooni võrra ja suunatakse see täiendavate aktiivsete tööturuteenuste osutamiseks.


Sotsiaalvaldkond saab lisaeelarvest juurde:

* Hoolde- ja erilastekodudele läheb palgatõusude ja majandamiskulude katteks 22 miljonit krooni. Sellest 10 miljonit krooni läheb lastekodudele ja 12 miljonit psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodudele.
Lisaeelarvest saadav raha läheb põhiliselt hoolde- ja lastekodudele, et täita 2005. aastal sõlmitud palgakokkulepet. Leppe alusel tõusis kasvatajate palk kuni 5000 kroonini sõltuvalt astmest, tegevusjuhendajate miinimumpalk on 4000 krooni ning tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu on 34 krooni.

* Laste-, hoolde- ja erihooldekodude investeeringuteks läheb ligi 75 miljonit krooni. Sellest 39,5 läheb laste- ja 36 miljonit krooni hoolekandeasutuste investeeringuteks.
15 September 2005
  Kommentaarid