Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kõneles ÜRO Peaassambleel

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE

Kadriorus 16. septembril 2005

Vabariigi President kõneles ÜRO Peaassambleel

President Arnold Rüütel esines neljapäeval, 15. septembril New Yorgis kõnega
ÜRO Peaassamblee 60. istungjärgu riigipeade ja valitsusjuhtide foorumil, mis
kujunes kaasaja kõige esinduslikumaks tippkohtumiseks.

Oma kõnes sõnas president Rüütel, et esmane vastutus oma arengu eest lasub
igal riigil endal. “Riikide valitsemissüsteemide tugevdamine, korruptsiooni
vastane võitlus ning majanduskeskkonna korrastamine on oluliseks
eeltingimuseks abi mõju ja tõhususe suurendamisel. Tulemuslik abipanus peab
lähtuma kohapealsetest vajadustest ning sihtriigis välja töötatud piisavalt
ambitsioonikatest rahvuslikest arengustrateegiatest,” ütles Eesti riigipea.

Kõneldes ÜRO rollist konfliktide rahumeelsel lahendamisel ütles president
Rüütel, et Eesti toetab rahuehitamise komisjoni (Peacebuilding Commission)
loomist, mis on üheks tippkohtumise konkreetsetest tulemitest ja loodab
peatselt näha ka selle komisjoni töö vilju.

Samuti rõhutas riigipea Eesti kindlat seisukohta, et terrorismile ei ole
ühtki õigustust. “Oleme veendunud, et terrorismi vastu saab tulemuslikult
võidelda üksnes tihedas riikidevahelises koostöös, mis on kooskõlas
rahvusvaheliste õigusnormidega, seetõttu peame oluliseks terrorismi
üldkonventsiooni kiiret vastuvõtmist,” lausus Vabariigi President,
väljendades samas rahulolu tuumaterrorismi tõkestamise rahvusvaheline
konventsiooni allakirjutamise üle.

“Eesti on arvamusel, et ÜRO arendamisel võimalikult tõhusaks
multilateraalseks institutsiooniks on oluline selle institutsionaalne
uuendamine. See eeldab nii ÜRO organite reformi kui ka kogu ÜRO süsteemi
sidususe suurendamist. Eesti peab ÜRO usaldusväärsuse üheks olulisimaks
aluseks ÜRO võimet tagada inimõiguste kaitse ning toetab kiiret alalise
Inimõiguste Nõukogu (Human Rights Council) loomist. Leiame, et nõukogul peab
olema vajalik staatus ja pädevus, et inimõiguste kaitsele tõhusalt kaasa
aidata,” kõneles Vabariigi President.

President Rüütel toonitas, et peab oluliseks ÜRO ette seatud eesmärkide
saavutamisega ja organisatsiooni reformimisega seotud otsuste vastuvõtmist,
kuid tippkohtumist saab edukaks pidada vaid siis, kui otsused ettenähtud aja
jooksul ellu viiakse.

Õhtul korraldas Vabariigi Presidendi auks piduliku õhtusöögi suursaadik
Tiina Intelmann, kes juhib Eesti Vabariigi alalist esindust ÜRO juures.

Reedel, 16. septembril osaleb president Rüütel Tšehhi Vabariigi peaministri
Ji?i Paroubek’i vastuvõtul. Seejärel lahkub Vabariigi President New Yorgist
ning jõuab tagasi Eestisse laupäeval, 17. septembril.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
16 September 2005
  Kommentaarid