Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
kodanikupäeva aumärgi pälvis 17 kodanikku

Kodanikupäeva aumärgi pälvis 17 kodanikku

Täna, 24. novembril annab peaminister Andrus Ansip kodanikupäeva aumärgid
üle 17 kodanikule.

Kodanikukasvatuse arendamise ja kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise
eest autasustatakse kodanikupäeva aumärgiga sel aastal järgmisi kodanikke:

Aleksandr Dulitsenko, Tartu Ülikooli slaavi filoloogia õppetooli juhataja,
korraline professor interlingvistikas ja slavistikas;

Valter Haamer, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja teiste kodanikuühenduste
esimees ning aktiivne liige;

Toivo Keva, üleriigilise integratsiooniprojekti Minu Riik pikaajaline juht;

Mati Kirotar, Räpina Rahvakooli direktor, aktiivne küla- ja seltsipäevade
korraldaja.

Mare Kitsnik, eesti keele õpetaja, vene emakeelega inimestele suunatud eesti
keele õpikute autor ja kaasautor;

Leelo Küün, Eesti Kaitseliidu Tartu maleva instruktor-noortejuht,
Kodutütarde juhendaja, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvelaagrite
korraldaja;

Karin Laine, spordimetoodik, Rõuge valla eakate rahvatantsurühma juhendaja,
aktiivne osaleja koduvalla tegemistes;

Liilia Lember, Pihtla Vallavalitsuse pikaaegne vallasekretär, kodaliku
rahvakultuuri edendaja;

Jevgenia Lindevaldt, Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor, keelekümbluse ja
kakskeelse õppe eestvedajaid;

Eevi Mahoni, Kehtna valla kodu-uurija, külaliikumise ja -talude taastamise
algataja Kalbu külas;

Ivika Nõgel, Valgamaa Arengunõukogu kodanikualgatuse töökomisjoni juht;
Valga, Võru ja Põlva maakonna partnerlusprogrammi käivitaja;

Olev Piirsalu, kauaaegne Vormsi kooli direktor, isamaaliste hoiakute
kujundaja kogukonnas;

Renna Reisi, Alavere Põhikooli direktor, vallaelu arendaja ning aktiivne
piirkonna noorte probleemidega tegeleja;

Toomas Sepp, Tallinna Linnakantselei linnasekretär, Eesti Kuulmispuuetega
Laste Vanemate Liidu president, Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu
esimees;

Kalmer Sokman, AS Eesti Põlevkivi keskkonnajuht, Ida-Virumaa
keskkonna-alaste ürituste eestvedaja, nelja lapse isa;

Anne Villsaar, Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja, eripedagoog, kaasava
hariduse põhimõtete propageerija;

Elle Voolmaa, Käina Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog; pikaajaline ja aktiivne
sotsiaaltöö arendaja.

Aumärgid antakse üle täna, algusega kell 15.30 Stenbocki majas.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, mis on ühtlasi ka Eesti kodanike
dokumenteerimise alguskuupäevaks. Tänavune kodanikupäev kannab juhtmõtet:
"Heast pereisast algab riik".


Anne-Maarja Olei
KMA pressiesindaja
tel 612 6920
24 November 2006
  Kommentaarid