Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi eelinfo 27. november kuni 3. detsember

Teisipäeval, 28. novembril avab Keskkonnaministeeriumi abiminister
Olavi Tammemäe Tallinna Botaanikaaias konverentsi "Inimmõju Tallinna
keskkonnale".

Lisainfo:
Ere Valgemäe,
Keskkonnaministeeriumi referent
626 2883
ere.valgemae@envir.ee

Kolmapäeval, 29. novembril osaleb keskkonnaminister Rein Randver Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu 10. aastapäeva tähistamisel.

Lisainfo:
Ere Valgemäe,
Keskkonnaministeeriumi referent
626 2883
ere.valgemae@envir.ee

Neljapäeval, 30. novembril algusega kell 15 toimub Tuhu matkaraja
taasavamine. Läänemaal asuva Tuhu maastikukaitseala taastamist rahastas
KIK. Rada on tuntud selle poolest, et väga lühikese matka jooksul (1 km)
võib näha kõiki soo arenguetappe: madalsood, siirdesood ja kõrgsood ehk
raba.

Lisainfo:
Kaja Lotman,
Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regiooni direktor
472 4223, 524 7899
kaja.lotman@lk.ee

30. novembrist kuni 1. detsembrini toimub Soomes Euroopa Liidu
veedirektorite kohtumine. Kohtumise eesmärk on üle vaadata veemajanduse
tegevused, mis tulenevad veepoliitika, asula reovee, joogivee ja
nitraadidirektiivist. Lisaks tulevad arutusele ka ohtlike ainete
direktiivid, põhjavee direktiiv ja koostatav üleujutuste direktiiv.
Kohtumine toimub iga poole aasta tagant ja seda juhib EL eesistujamaa.

Lisainfo:
Indrek Tamberg,
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja
626 2856
indrek.tamberg@envir.ee

Reedel, 1.detsembril algusega kell 10 toimub Keskkonnaministeeriumi
Läänemaa keskkonnateenistuses keskkonnamõju hindamise (KMH) ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) teabepäev. Teabepäev on
mõeldud kohalike omavalitsuste ametnikele.

Lisainfo:
Dagmar Heringas,
Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistuse keskkonnakorralduse
spetsialist
472 4725
Dagmar.Heringas@laane.envir.ee

Reedel, 1. detsembril algusega kell 11 kohtuvad Keskkonnaministeeriumi
looduskaitse osakonna ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) esindajad,
et arutada Eesti metsakaitsealade võrgustiku ja Natura 2000 raames
moodustatud kaitsealade teemadel.

Lisainfo:
Olav Etverk,
Keskkonnaministeeriumi asekantsler
626 2913
olav.etverk@envir.ee


Eelinfo koostas:
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Manuela Pihlap,
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee
27 November 2006
  Kommentaarid