Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tänavalaste "maaletooja"

SEB tänavalaste „maaletooja”Tallinna Laste Turvakeskuse, UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja Lastekaitse Liidu
ühisavaldusTallinna Laste Turvakeskus, UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja Lastekaitse Liit
taunivad SEB Eesti Ühispanga kampaania sõnumit „Aita tänavalast!”„Meie eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu eksitavale loosungile, mida
SEB Eesti Ühispank kasutab oma korraldatavas kampaanias koostöös Rimiga,
milles kutsutakse inimesi annetama tänavalaste toetuseks kümme krooni” ütles
Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Erki Korp.

„Tuginedes oma igapäevatööle Tallinna vanima turvakodu juhina, väidan, et
Eestis ei ole aastal 2006 tänavalapsi ja seega on tegemist eksitava
reklaamiga” lisas Korp.„Kui Eesti ajakirjanikud on viimasel ajal olnud üha enam korrektsed lastega
seonduvate sensitiivsete teemade puhul, siis kahjuks mitmed
mainekujundusfirmad kasutavad tõeliselt sovetlikke vahendeid ja väljendeid.
Nii on näiteks keegi „ekspert” teatanud, et Eestis on mitutuhat tänavalast
ja SEB on selle kontrollimata paisanud oma reklaamikampaaniasse. Umbes kümme
aastat tagasi ühe niisuguse „eksperdi” poolt tehtud avaldus, et Eestis on
3000 laps-prostituuti, ringleb veel tänini üle kogu maailma ja paljude
riikide esindajad on küsinud minult ikka ja jälle, et kuidas teil seal
Eestis nüüd need asjad laste prostitutsiooniga on... Kogu Euroopa Liidus on
kasutusel mõiste „vanemliku hoolitsuseta laps”, sest tänavalapse tähendus on
hoopis midagi muud ja seda kasutatakse hoopis teises kontekstis. Seesugune
räige manipuleerimine inimeste kaastunde mõjutamiseks, kui juba alaealistele
klassikuuluvuse sildi kleepimine, on alandav nii neile lastele endile,
sotsiaaltöötajatele, kui kogu Eesti Vabariigile” kommenteeris ÜRO Lastefond
UNICEF esindaja Eestis Toomas Palu ja lisas „Ka hea teo ja õilsa eesmärgi
puhul on mõttekas eelnevalt konsulteerida ikka oma eriala asjatundjatega.
Pangad ju ometi kasutavad finantsküsimustes ilmtingimata rahanduseksperte.
Jõulueelne kiirustamine ja ükskõiksus ei tohiks seoses lastega olla
vabanduseks... „Tallinnas on viimase kuue aasta jooksul läbi Linnavalitsuse
Partnerlusprogrammi „Riskilaps” pööratud väga palju tähelepanu riskilaste
aitamisele ning erinevate keskuste ja lastekaitseteenuste arendamisele ning
lastekaitsetöötajate arvu suurendamisele. Tänu sellele on kadunud olukord,
kus tänavatel on lapsed, kellel puudub kodu või eestkostja. Homme
14.detsembril tähistab Tallinna Linnavalitsuse Partnerlusprogramm oma
kuuendat aastapäeva koostööpartnerite koosviibimise ning abilinnapea
vastuvõtuga.„Oluline on eelkõige elanikkonna teadlikkuse tõstmine lastega seotud
küsimustes. Edu laste aitamisel sõltub eelkõige sellest, millised on
spetsialistide teadmised ja oskused ning teistele võimalikele aitajatele
jagatav informatsioon” ütles Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm.

„Lastekaitse Liidu ülesanne ja kohustus on teavitada ühiskonda õigetest
faktidest ja põhimõtetest. Kahjuks sõnumüleskutse „Aita tänavalast!” seda ei
ole.” lisas Tamm.UNICEF (United Nations Children’s Fund) asutati 1946. aastal ÜRO
hädaabifondina ning ajutisest missioonist sai 1953. aastal ÜRO iseseisev
allasutus ja tänaseks on UNICEFil maailma erinevates paikades üle 160
esinduse. Tänagi reageerib UNICEF operatiivselt kriisi- ja hädaolukordadele,
60 aastat kogemusi on laiendanud fondi tegevust laste vajaduste kaitselt ka
laste õiguste ja arengu toetamisele ning sellekohase rahvusvahelise koostöö
edendamisele. UNICEF lähtub oma töös Lapse õiguste konventsioonist ja toetab
eesti rahvuslikke lastekaitseprogramme.

Lastekaitse Liit on 1988.aastal taasloodud valitsusväline juriidiliste
isikute katusorganisatsioon, mis oma tegevuses seisab laste õiguste, huvide
ja heaolu tagamise eest Eestis.

Tallinna Laste Turvakeskus on Tallinna vanim turvakodu, mis loodi 1993.
aastal ja ühendab hetkel Paldiski maantee 51 ja Nõmme tee 99 asuvaid
keskusi, kokku 46 varjupaiga kohaga.LisainformatsioonErki Korp Toomas Palu
Alar Tamm

Tallinna Laste Turvakeskus UNICEF Eesti Rahvuskomitee
Lastekaitse Liit

www.lasteturva.ee <http://www.lasteturva.ee/> www.unicef.ee
<http://www.unicef.ee/>
www.lastekaitseliit.ee <http://www.lastekaitseliit.ee/>

50 96799 50 13169
50 86656
14 Detsember 2006
  Kommentaarid