Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
"Noored on valmis võtma vastutust tuleviku ees"

Noored on valmis võtma vastutust tuleviku ees

17.-18. veebruaril toimunud Noorte Riigikogul kinnitasid nii ürituse
patroon Allar Jõks kui Riigikogu aseesimees Ene Ergma, et noored on
poliitikutele eeskujuks mitte ainult kohusetundliku osalemise, vaid
sisukate arutelude ja hoolivuse poolest.

Rahvusraamatukogus toimunud täiskogu istungil arutati 10 tänase Eesti
ühiskonna olulisemat valuküsimust. Noorte Riigikogu otsustas esimese
lugemise tulemusel heaks kiita neist viis, ülejäänud viis aga saadeti
tagasi komisjoni täiendamiseks. Noorte poolt vastu võetud seadustest
ja otsustest sai enim poolthääli HIV probleemi lahenduseks pakutud
sotsiaalkomisjoni eelnõu. Heakskiidu leidsid ka eelnõud ületarbimise
ohjamisest, Eesti välispoliitikast Venemaa suunal, mittekodanike
staatusest ja osalusest ning liiklusturvalisusest.

Noorte Riigikogu esimehe, Toomas Roolaidi sõnul võib noorte
parlamendiistungi lugeda igati kordaläinuks. Elav ja mõtestatud debatt
andis tunnistust noorte võimekusest riigiasjade korraldamises
teadlikult osaleda. "Üllatusena ei tulnud niivõrd noorte poolt
väljakäidud ettepanekud, kuivõrd selgelt tunnetatav tahe ja oskus
teemasid põhjalikult käsitleda ning saavutada koostöös parim võimalik
tulemus," lisab ta.

Eelnõude väljatöötamise juures osalesid oma ala eksperdid nii
ministeeriumidest kui uurimiskeskustest, Riigikogust ja ülikoolidest.
Noorte ettepanekute edasiarenduseks tehakse koostööd Riigikogu,
Õiguskantsleri ja Presidendiga.

Üritusel osalenud noored ajakirjanikud vahendasid kodulehel Noorte
Riigikogu tööprotsessi ja arutelu tulemusi. Kõigil huvilistel on
võimalik tutvuda nii artiklite kui ürituse infoga lehel
www.parle.ee/riigikogu. Peatselt avaldatakse seal ka eelnõude tekstid.

Parle Noorte Riigikogu näol oli tegemist simulatsioonimänguga, kus
tehti tööd Riigikogu lihtsustatud formaadis, et leida probleemidele
reaalselt toimivad lahendused. Tegemist on MTÜ Tegusad Eesti Noored
(TEN) poolt esmakordselt sellise ürituse korraldamisega. TEN on
üle-Eestiline noorteorganisatsioon, mis läbi erinevate ürituste tõstab
apoliitilisel viisil noorte ühiskonnateadlikkust, arendab esinemis-
ning meeskonnas töötamise oskust. Portaal www.parle.ee, kus toimus
ürituse ettevalmistustöö, on pidevalt arenev dünaamiline
internetikeskkond, mille abil saavad noored tulevikus endi käsutusse
võimalusterohkeid mooduleid sisaldava internetikeskuse.

Lisainformatsioon:

Violetta Mertins
Parle Noorte Riigikogu meediajuht
violetta@ten.ee
56506180
Triin Tuulik
Parle Noorte Riigikogu projekti koordinaator
tuultriinik@gmail.com
56454694
19 Veebruar 2007
  Kommentaarid