Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
2007. aastal on plaanis avada viisteist uue maaelu arengukava toetusmeedet

2007. aastal on plaanis avada viisteist uue maaelu arengukava toetusmeedet

Eile toimunud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) seirekomisjoni
ettevalmistaval istungil anti sotsiaalpartneritele ülevaade 2007. aastaks
kavandatavatest MAKi toetusmeetmetest. Kokku on aasta jooksul plaanis
avada viisteist MAKi toetusmeedet.

MAK kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 8. veebruaril 2007. aastal
ning esitati ametlikult Euroopa Komisjonile 23. märtsil. MAK-i raames on
võimalik Eesti põllumajandust ja maaelu järgneva seitsme aasta jooksul
toetada ligikaudu 14,5 miljardi krooniga.

Esimesed toetusmeetmed on plaanis avada kevadel:
- Ebasoodsamate piirkondade toetus (meede 2.1) – 2. mai kuni 22. mai;
- Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (meede 2.2) – 2. mai kuni 22. mai;
- Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 2.3) – 2. mai kuni 22.
mai;
- Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (meede 2.4.3) – 2. mai kuni 22.
mai.

2007. a sügisperioodiks on planeeritud järgmiste toetuste
taotlusperioodid:
- Koolitus- ja teavitustegevused (meede 1.1);
- Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (meede 1.2);
- Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (meede 1.3);
- Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (meede 1.4.1);
- Investeeringud loomakasvatusehitistesse (meede 1.4.2);
- Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele
lisandväärtuse andmine (meede 1.6);
- Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri arendamine (meede 1.8.1);
- Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (meede 2.6);
- Natura 2000 toetus erametsamaale (meede 2.9);
- Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (meede 3.1);
- Külade uuendamine ja arendamine (meede 3.2).

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ja keskkonnasõbraliku tootmise
toetuse uusi taotlusi võetakse vastu senise MAK 2004-2006 raames 2. maist
kuni 22. maini, kuid muutuvad toetuse saamise tingimused. Näiteks
keskkonnasõbraliku tootmise toetust saab taotleda vaid nitraaditundlikul
alal asuva põllumajandusmaa kohta.

Lisaks pani põllumajandusministeerium majandus- ja sotsiaalpartneritele
südamele informeerida oma liikmeid abikõlbulikkusega seonduvatest
tingimustest. MAK-i raames loetakse investeeringutoetuste kulud
abikõlbulikeks 1. jaanuarist 2007. Kuna meetmete detailsed tingimused, sh
ka abikõlbulikud tegevused, on täpsustamisel ning määrus hetkel
väljatöötamise faasis, jääb investeeringute tegemine ettevõtja enda
riskiks. Kui on kindel vajadus enne vastavate toetusmeetmete avamist
investeeringute tegemisega alustada ja hiljem neile toetust küsida, tuleks
kindlasti arvestada, et kehtima jäävad teatud senised nõuded (nt. 3
hinnapakkumise nõue, mille puhul on oluline välja tuua kõik kululiigid,
kuna toetuse taotlemine ei garanteeri automaatselt toetuse saamist) ning
arvesse peaks võtma ka MAKis sisalduvaid üldiseid tingimusi. MAKi
investeeringumeetmete puhul rakendatakse käesolevast aastast
paremusjärjestuse koostamisel hindamiskriteeriume, mille eesmärk on valida
välja kõige paremad innovaatilised ja majanduslikult jätkusuutlikud
projektid.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 625 6524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
28 Märts 2007
  Kommentaarid