Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Kiirgusohutuskava täiendamiseks laekus mitu ettepanekut

Kiirgusohutuskava täiendamiseks laekus mitu ettepanekut

Kiirgusohutuse riikliku arengukava eelnõu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalikul arutelul laekus töögrupile mitu
täiendusettepanekut, sealhulgas soovitus keskenduda senisest rohkem ka
töökeskkonnale.

“Töökeskkonna puhul toodi näiteks lennundus, sest on ju lennuki
lendamise kõrgusel looduslik kiirgusfoon kõrgem ja seega ka töötajate ja
reisijate kiirgusdoosid suuremad,” selgitas Keskkonnaministeeriumi
kiirgusohutuse peaspetsialist Evelyn Pesur. Ta lubas, et töögrupp võtab
lennunduse valdkonnaga seonduva eraldi arutusele, kuigi arengukavas
eraldi töökeskkonnale keskendutud pole, sest kõik siseruume puudutavad
meetmed hõlmavad ka töökeskkonda.

Linnade liidu esindaja soovitas arengukavas suuremat tähelepanu pöörata
omavalitsuste rahastamisele, et nende kaudu saaks rakendada abinõusid
joogivees radionukliidide sisalduse vähendamiseks. “Töögrupil
soovitati arengukavasse kirja panna, kuidas võiks omavalitsusi
rahastada, et joogivee käitlejad saaksid omavalitsuste abiga joogivett
puhastada, segada või muudmoodi radionukliidide sisaldust vähendada,”
ütles Pesur.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel järgnevaks kümneks aastaks
koostatav kiirgusohutuse riikliku arengukava näeb ette parima võimaliku
kiirgusohutuse tagamise süsteemi väljatöötamise, et vähendada
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seotud ohte, kindlustada
kiirgushädaolukorras reageerimiseks valmisolek, suurendada inimeste
teadlikkust looduskiirgusest. Üheks oluliseks eesmärgiks on ka
meditsiiniprotseduuride käigus saadava kiirituse optimeerimine.

Kiirgusohutuse arengukava koostamisega samaaegselt viidi läbi ka
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kiirgusohutuse riikliku
arengukava 2007-2017 ja selle rakendusplaani Vabariigi Valitsusele
esitamise tähtaeg on 2007. aasta juuni.

Kiirgusohutuse riikliku arengukava eelnõu tööversioon ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne on tutvumiseks ja ettepanekute
esitamiseks avalikustatud Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil
http://www.envir.ee/356061.

Lisainfo:
Evelyn Pesur,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna
kiirguse peaspetsialist
626 2982

Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku kt
626 2811
28 Märts 2007
  Kommentaarid