Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EL ühtekuuluvusfondist toetust saanud infrastruktuuriprojektid said Euroopa Komisjonilt positiivse hinnangu

EL ühtekuuluvusfondist toetust saanud infrastruktuuriprojektid said Euroopa Komisjonilt positiivse hinnangu


18.-19. aprillil arutasid Euroopa Komisjoni ja Eesti esindajad ühtekuuluvusfondist toetust saanud keskkonna- ja transpordiprojektide rakendamise hetkeseisu ning tutvusid Rapla veemajandusprojekti ja Tallinna lennujaama projektidega.

„Koosviibimise tulemusena tõdesime, et projektide rakendamine on üldiselt edukalt kulgenud. Seega võib väita, et oleme teinud tublit tööd,” sõnas rahandusministeeriumi välissuhete asekantsler Renaldo Mändmets.

„Peamiseks probleemiks on endiselt mitmete projektide ehitushindade tõusust tingitud kallinemine. Kuna 2004-2006 aastateks mõeldud Ühtekuuluvusfondi vahendid on kõik juba planeeritud, tuleb meil hinnatõusudega seotud probleemidele ise lahendus leida” lisas Mändmets.

Visiidi käigus tutvusid Euroopa Komisjoni esindajad ka Rapla veemajandusprojekti ja Tallinna lennujaama projektidega.

Rapla veemajandusprojekti eesmärgiks on tagada piirkonna elanikele kvaliteetne joogivesi ning normidele vastav reovee puhastus. Selle teostamiseks kulub kokku 88,6 miljonit krooni, millest ühtekuuluvusfond annab 50 miljonit. Projekti käigus rekonstrueeriti või ehitati uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke kokku ca 34 kilomeetri ulatuses, samuti rajati Kehtna valda uued vee- ja reoveepuhastid.

Tallinna lennujaama lennuliikluse ala rekonstrueerimist ja reisterminali arendamist toetab Euroopa Liit 831 miljoni krooniga. Ehitustööde eesmärgiks on parandada lennuliiklusala keskkonnaseisundit ja turvalisust ning täita Schengeni lepinguga liituvatele riikidele esitatavad nõuded.

Eestil oli aastatel 2004-2006 võimalik saada 431 miljoni euro ulatuses ühtekuuluvusfondi ja ISPA projektide toetust. Keskkonnasektori toetused moodustasid sellest 216 miljonit eurot ja transpordisektori toetused 215 miljonit eurot. 2006. aasta lõpu seisuga oli eelarve täies mahus projektidega kaetud. Ühtekuuluvusfondist toetatavatest projektidest on hetkel töös 23 projekti, millest 12 viiakse ellu keskkonnasektoris ja 6 transpordisektoris.

Ühtekuuluvusfond toetab suuremahulisi investeeringuid transpordi- ja keskkonnaprojektidesse, eesmärgiga viia keskkonnainfrastruktuur vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning parandada liikmesriikidevahelisi ühendusteid. Fondist finantseeritakse esmajärjekorras joogiveevarustuse, reovee, jäätmekäitluse ja õhusaaste ning tee-ehituse, sadamate, lennujaamade ja raudtee moderniseerimisega seonduvaid projekte. Eestis on ühtekuuluvusfondist toetatud nii ehitus- kui ka tehnilise abi projekte kokku 39.

Lisainfo ühtekuuluvusfondi ja rahastatavate projektide kohta on saadaval:
www.struktuurifondid.ee/yhtekuuluvusfond


Paavo Pauklin
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3448
e-post: paavo.pauklin@fin.ee <mailto:paavo.pauklin@fin.ee>
23 Aprill 2007
  Kommentaarid