Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi nädala eelinfo 31. märtsist 6. aprillini

Pühapäevast kolmapäevani, 30. märtsist 2. aprillini toimub Madriidis Veepoliitika Raamdirektiivi töögrupi ECOSTAT korraline koosolek. ECOSTATi töögrupp tegeleb veekogude seisundi hindamisega - interkalibreerimine, eutrofeerumine, seiresüsteem jne. Keskkonnaagentuurist osaleb koosolekul veeosakonna veemajanduse peaspetsialist Kristi Altoja.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 5303448.

Esmaspäeval, 31. märtsil algusega kell 14 toimub Kunda linna klubis (Lasteaia 4) Sirtsi looduskaitseala, Männikvälja, Kullikünka, Koolma ja Rihula metsise püsielupaikade ning Kunda jõe hoiuala (kokku Sirtsi linnu- ja loodusala) kaitsekorralduskava tutvustamise ning avalikkuse kaasamise koosolek. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Toetaja Euroopa Regionaalarengu Fond.
Lisainfo: Sven Začek, MTÜ Loodusõppe projektijuht, 5206355;
Kairi Nurme, Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, kairi.nurme@keskkonnaamet.ee, 3258404.

Esmaspäeval, 31. märtsil osaleb keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus Brüsselis kõrgetasemelise Euroopa Ressursitõhususe Platvormi viimasel kohtumisel, kus kiidetakse heaks platvormi soovitused ressursitõhususe suurendamiseks Euroopas. Euroopa Ressursitõhususe Platvormi kutsus kokku ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ning sinna kuuluvad Saksamaa, Taani, Itaalia ja Eesti keskkonnaministrid, äriliidrid, Euroopa komisjoni, kolmanda sektori ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 6262910, 53036253.

Esmaspäevast reedeni, 31.märtsist 4. aprillini on Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonnast Peep Männil, Inga Jõgisalu, Liisi Laos, Rauno Veeroja ja Jüri Tõnisson Soomes Kirkkolahtis, kus toimub "Põhja-Euroopa ulukipopulatsioonide dünaamika" 6. sümpoosium.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 5303448.

Teisipäeval, 1. aprillil korraldab Keskkonnainspektsiooni Järvamaa büroo oma kontoris (Rüütli tn 25, Paide) lahtiste uste päeva. Kella 14st 16ni on kõik huvilised oodatud tutvuma inspektorite tööga, töövahenditega ja -ruumidega. Inspektorid räägivad oma igapäevatööst ning selgitavad keskkonnajärelevalvega seotud küsimusi.
Lisainfo: Janely Luuk, Keskkonnainspektsiooni Järvamaa büroo juhataja, 681 4921, 580 53982.

Teisipäevast kolmapäevani, 1.-2. aprillini toimub Brüsselis Veepoliitika Raamdirektiivi (VRD) töögrupi DIS (andmete vahetamisega ning raporteerimisega seotud küsimused) koosolek. Arutatakse järgmise VRD aruande raporteerimisjuhendi koostamist, samuti teiste veega seotud direktiivide aruandlusküsimusi. Keskkonnaagentuurist osaleb veeosakonna vee peaspetsialist Rain Elken.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 5303448.

Kolmapäeval, 2. aprillil toimub „Eesti ehitab 2014“ avapäeval foorum teemal „Ökoinnovatsioon ja ehituslahendused“, mis sel korral käsitleb keskkonnasõbralikku ehitamist. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Liisi Liivlaid teeb foorumil ettekande ökomärgistest ehitusvaldkonnas. Lisainfot saab siit.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp@envir.ee, 6262910, 53036253.

Neljapäeval, 3. aprillil algusega kell 17.30 toimub Rapla haldushoone (Mahlamäe 10) suures saalis loodusõhtu. Ökoloog ja hülgeuurija Mart Jüssi räägib hüljestest ja Läänemerest. Saame teada, kuidas läheb aasta loomal viigril ja miks on 2014. aasta kuulutatud Soome lahe aastaks. Osalemine loodusõhtul on tasuta. Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Info ja registreerimine: Imbi Kõiv, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, imbi.koiv@keskkonnaamet.ee, 5328 5846.

Neljapäeval, 3. aprillil toimub Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis keskkonnaseminaride sarja teine seminar „Kuidas seista oma huvide eest?“. Seminaril räägitakse õigusloomesse kaasamisest ning sellest, mida teha, kui on välja töötatud õigusakt, mis ettevõtjate hinnangul võib olla õigusvastane. Seminarisarjale on võimalik registreeruda ning täpsemat informatsiooni programmi kohta on võimalik leida siit.

Neljapäeval, 3. aprillil kell 10.00 toimub Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Räpina kontoris (Räpina, Kalevi 1a) Meenikunno looduskaitseala moodustamise avalik arutelu.
Lisainfo: Tiina Troškin, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, tiina.troshkin@keskkonnaamet.ee, 799 0909.

Neljapäeval, 3. aprillil toimub Brüsselis Veepoliitika Raamdirektiivi (VRD) arendusprojekti SIIF koosolek. Projekti käigus kaardistatakse EL liikmesriikide keskkonnainfo infosüsteemid, mida kasutatakse VRD rakendamiseks ning puuduste esinemisel antakse soovitused infosüsteemide paremaks korraldamiseks. Keskkonnaagentuurist osaleb veeosakonna vee peaspetsialist Rain Elken.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 5303448.

Neljapäeval ja reedel, 3. ja 4. aprillil külastavad Riigi Ilmateenistust spetsialistid Läti keskkonnaorganisatsiooni (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre) Ilmateenistuse osast. Külastuse käigus arutatakse koostööküsimusi.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 5303448.

Reedel, 4. aprillil toimub Brüsselis Veepoliitika Raamdirektiivi (VRD) CIS (ühtse rakendamise strateegia) koosolek, kus konkreetsemalt arutatakse küsimusi, kuidas paremini kasutada veehulga andmeid VRD rakendamisel. Keskkonnaagentuurist osaleb veeosakonna vee peaspetsialist Rain Elken.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee, 5303448.

Reedel, 4. aprillil algusega kell 10 toimub Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonna hoones (auditoorium VII-226) XXII Aprillikonverents teemal “Geoloogialt ühiskonnale”. Ühiskond ootab geoloogialt eelkõige maapõue alast teavet oma tõrgeteta funktsioneerimise tagamiseks. Konverentsi 22 ettekannet tutvustavad maapõuealase teabe vahendamise ja maavarade kasutamise probleeme nii Eestis, Euroopa Liidus kui Ameerikas. Konverentsi korraldab OÜ Eesti Geoloogiakeskus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Konverentsile on oodatud kõik huvilised. Lisainfot saab lugeda siit.
Lisainfo: Maie Pärnamäe, Eesti Geoloogiakeskuse programmitalituse sekretär, egk@egk.ee, 6720094.
28 Märts 2014
  Kommentaarid