www.vnl.ee

22.– 23.10.2001 Kokkuvõte Järva Politseiprefektuurist

* 20.10.2001 k. 14.00 kuni 22.10.2001 kell 10.30 rebiti maha ja varastati Paide linnas Järvamaa Keskraamatukogu tagaukse kõrvalt seinalt videotelefon. Kahju kindlakstegemisel.

* Haldusõiguserikkumised:

Kainenema toimetatud – 2
Juhtimisõiguseta joobes juhte - 1
Kindlustuseta sõidukeid - 1


   23 Oktoober 2001