www.vnl.ee

Saaremaa püsiühenduse projekti nõustab Taani firma Ramboll Danmark A/S

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade
6.1.2005

Saaremaa püsiühenduse projekti nõustab Taani firma Ramboll Danmark A/S

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sõlmis Taani firmaga Ramboll Danmark A/S lepingu, mille alusel viib ettevõte käesoleva aasta suve lõpuks läbi Saaremaa püsiühenduse projekti finantsmajandusliku analüüsi ja keskkonnamõjude eeluuringud.

Ramboll Benmark A/S teeb uuringu läbiviimisel koostööd kahe teise Taani konsultatsioonifirmaga Sund & Baelt Partner Ltd ja Deloitte.

Konsultant peab esitama oma seisukoha, kas ja millisel viisil on Saaremaa püsiühenduse rajamine põhjendatud. Uuringu üheks ülesandeks on välja pakkuda püsiühenduse trassi võimalikud asukohad. Samuti juhitakse uuringu tulemustes tähelepanu asjaoludele, mida tuleb silmas pidada silla või tunneli kasuks otsustamisel.

Kaheksa kuud kestva uuringu tulemuste põhjal saab Vabariigi Valitsus suvel langetada lõpliku otsuse Saaremaa püsiühenduse rajamise kohta. Valitsuse heakskiitva otsuse korral koostab konsultant ka lähteülesande edasise projekteerimisetapi kohta.

Konsultatsioonilepingu maksumus on 6,2 miljonit krooni, millest 75 protsenti tasutakse Euroopa Liidu ISPA programmist ning veerandi maksab Eesti riik.

2003. aasta sügisel moodustas Vabariigi Valitsus ekspertkomisjoni, mille ülesandeks on kavandada vajalikke toimingud Saaremaa püsiühenduse rajamisega seotud probleemide läbitöötamiseks ning valitsusele ettepanekute tegemiseks.


   06 Jaanuar 2005