www.vnl.ee

Sposato võitis kohtuprotsessi riigi ja siseministri vastu

Tallinna ringkonnakohus jättis reedel muutmata kohtuotsuse, millega tunnistati ebaseaduslikuks skandaalse kuulsusega raudtee-erastajale Giovanni Sposatole siseminister Margus Leivo kehtestatud alaline sissesõidukeeld Eestisse.

Ringkonnakohtu halduskolleegium jättis reedel rahuldamata siseministeeriumi apellatsioonkaebuse varasemale Tallinna halduskohtu otsusele ning jättis selle otsuse muutmata, ütles BNS-ile vandeadvokaat Leon Glikman.

Ühtlasi mõistis ringkonnakohus siseministeeriumilt Giovanni Sposato (33) kasuks kohtukuluna välja tema kulutused õigusabile summas 20.000 krooni.

Eelmise aasta 7. novembril tühistas Tallinna halduskohus siseminister Margus Leivo käskkirja Sposatole Eestisse alalise sissesõidukeelu kehtestamise kohta.

Vastavalt kohtuotsusele oli siseministri käskkiri Sposatole alalise sissesõidukeelu kehtestamise kohta õigusvastane, vajalikul määral motiveerimata ning segane.

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses on kirjas tingimused, millal kohaldatakse riiki alaline sissesõidukeeld, kuid Sposato juhtumis olid need tingimused täitmata.

Kohtuotsuse järgi oleks siseminister Leivo saanud oma käskkirjas toodud põhjendustel otsustada Sposatole ainult ajutise sissesõidukeelu kehtestamist.

Esimese astme kohtuotsuse järgi pidi siseministeerium hüvitama Sposato õigusabikulud advokaadibüroole Glikman ja Glikman kokku 29.719 krooni ja 30 senti.

Siseminister Margus Leivo kehtestas Sposatole oma käskkirjaga alalise sissesõidukeelu mullu 22. mail ning mõni päev hiljem saadeti ta Eestist välja.

2001. aasta oktoobris karistas Tallinna linnakohus Sposatot tema toonase pruudi vanemate auto põletamise tellimise eest 111.247-kroonise trahviga.

Samuti tegi kodakondsus- ja migratsiooniamet Sposatole halduskorras hoiatuse, kuna ta viibis Eestis viisavabalt kauem, kui on seadusega lubatud.  BNS   22 Oktoober 2004