www.vnl.ee

37. NÄDAL JÕGEVA VALLAS

37. NÄDAL JÕGEVA VALLAS

 
 Teisipäeval, 13. septembril


Kell 8.00 vallavalitsuse istung.

 Kell 14.00 volikogu maa-, heakorra-, planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosolek Laiuse Metskonna ruumides.

 
 Kolmapäeval, 14. septembril


Kell 11.00 volikogu revisjonikomisjoni ringsõit valla kalmistutel

 Kell 14.00 laste hoolekande komisjoni koosolek.

 Valla koolide õpilased ning vallavalitsuse ametnikud osalevad maakondlikul tervisepäeval. Valla lasteaedades spordipäevad.

 
 Neljapäeval, 15. septembril


Kell 15.00 volikogu eelarve-, majanduse ja erastamiskomisjoni koosolek.

 
 Reedel, 16. septembril


Kell 10.00 AS Kuremaa ENVEKO nõukogu.

 Kell 11.00 Kuremaal Jõgeva maakonna naismehhanisaatorite teabepäev.

 Valla raamatukogude juhatajad osalevad maakonna keskraamatukogu korraldataval seminaril Põltsamaal.

 
 Laupäeval, 17. septembril


Kultuuriseltsi Vanaveski sõit Noarootsi Tervisliku Eluviisi Seltsi.

 
 Pühapäeval, 18. septembril


Kell 17.00 Vilina küla koosolek Madli talus.

 
 
   12 September 2005