www.vnl.ee

Justiitsminister allkirjastas soorituskokkulepped kohtudirektoritega

Justiitsminsiteerium
Pressiteade nr 69
13.09.2005


Justiitsminister allkirjastas soorituskokkulepped kohtudirektoritega


Täna, 13. septembril allkirjastas justiitsminister Rein Lang soorituskokkulepped
kohtudirektoritega, kes asuvad ette valmistama järgmise aasta algul aset leidvat
kohtute tööpiirkondade reformi.

Kohtute tööpiirkondade reformi järgselt on Eestis alates 2006. aasta algusest
neli maakohut - senised maa- ja linnakohtud koondatakse Pärnu, Harju, Viru ja
Tartu maakohtuks. Neljast halduskohtust saab kaks - Tartu ja Tallinna
halduskohtud; Viru, Tartu ja Tallinna ringkonnakohtute tööpiirkonnad ei muutu.

Äsja lõppenud kohtudirektorite konkursi läbisid edukalt senised haldusdirektorid
- Harju Maakohtu kohtudirektorina jätkab Rein Talvik, Viru Maakohtu
kohtudirektorina Virve Altuhova ja Pärnu Maakohtu kohtudirektorina Peeter
Tammistu. Tartu Ringkonnakohtu kohtudirektorina jätkab Tõnis Piir, kelle
tööülesannete hulka kuulub ka Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu finants- ja
majandustegevus ning Tallinna Ringkonnakohtu kohtudirektoriks sai Helle Ojasalu,
kelle tööülesannete hulka kuulub lisaks Tallinna Halduskohtu finants- ja
majandustegevus.

Järgmise aasta algul aset leidva kohtute tööpiirkondade reformi käigus
liidetakse praegused 16 kohtupiirkonda neljaks piirkonnaks analoogiliselt juba
toimunud reformidega politsei ja prokuratuuri struktuuris. Senised kohtud
nimetatakse ümber kohtumajadeks ning nad jätkavad tegutsemist samadel
aadressidel.
Muudatuse eesmärk on ühtlustada kohtute töökoormust, kiirendada probleemsetes
kohtades kohtumenetlust ning parandada õigusemõistmise kvaliteeti, muutes
sellega kohtuteenuse inimeste jaoks kiiremaks ja sujuvamaks.Kristi Künnapas
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
tel 6 208 118
mob 56 215672
kristi.kynnapas@just.ee


   13 September 2005