www.vnl.ee

Res Publica: Reps ei tohi jätkata

Pressitede
Res Publica
14.09.2005


Res Publica: Reps ei tohi jätkata

Täna kell 14.00 annab opositsioon üksmeelselt Riigikogule üle haridus- ja teadusminister Mailis Repsi umbusaldusavalduse.

Lühidalt ei saa Reps Eesti Vabariigi valitsuse liikmena jätkata järgnevatel põhjustel:

Esiteks esines Mailis Reps Marimaal poliitilise avaldusega, mis seadis kahtluse alla nii Eesti kui Euroopa Liidu ühtse Venemaa-poliitika senised seisukohad. Ta seisis järjepidevalt ja tänaseni ümberlükkamatult avalikkus meedias positsioonidega, mis seadsid kahtluse alla kõik senised pingutused tõmbamaks rahvusvahelist tähelepanu kohaliku venemeelse administratsiooni venestamispoliitikale Marimaal, mille ohvriks on langenud maride kultuur ja maride fundamentaalsed põhiõigused.

Teiseks, Marimaal tehtud avalduste ilmsiks saamisel õigustas Mailis Reps ennast korduvalt väidetaga, et tema vene keele oskus ei ole piisav, et ta rääkis liiga palju ja et tema intervjuu oli konteksti väline. Repsi Marimaal antud lausungid ja seisukohad on kõik avalikud ja tema visiidijärgsed hädavaled on Eesti Vabariigi välispoliitikale piinlikud.

Kolmandaks, olenemata sellest, kas Mailis Repsi väljaütlemised ja käitumine Eesti Vabariigi esindajana Marimaal tulenesid ametialasest ebaprofessionaalsusest või pahatahtlikkust käitumisest, on ta põhjustanud Eesti välispoliitikale meie sugulasrahva maride õiguste eest võitlemisel pea korvamatut kahju. Tema jätkamine ametis ning Reformierakonna liikmetest peaministri ja välisministri absoluutne soovimatus tema käitumisele hinnangut anda on meie välispoliitika seadnud rahvusvaheliselt kahtluse alla.

Reformierakond on alates Siim Kallase ametiajast hoidnud enda käes valitsuses välisministri portfelli ja selle ameti vastutust. Mitte kunagi ei ole vastuolu ühelt poolt Eesti riigi väärikuse, rahvuslike huvide ja teiselt poolt sisepoliitiliste ning pragmaatiliste päevapoliitiliste huvide vahel olnud nii ilmne.

Kutsume Reformierakonda ja teisi valitsuspartnereid enne umbusaldushääletust veel kord kaaluma käesoleva küsimuse tõsidust ning loobuma Mailis Repsi kaitsmisest.
Palume teil liituda umbusaldushääletusega või sellele eelnevalt vallandada haridus- ja teadusminister ametist.Lisainfo:

Riina Vändre
Res Publica meediajuht
Tel: 52 92 992


   14 September 2005