www.vnl.ee

Narva politseiinfo 22.08

Möödunud ööpäeval registreeriti Narva politseiosakonnas järgmised
sündmused:*

*Vargused*

21.08.2006 ajavahemikul kella 12.25-12.35 varastati Sillamäel Kesk
tänavas jalgratas väärtusega 1000 krooni

21.08.2006 kella 17.00 paiku murti Sillamäel Kajaka tänavas sõiduautosse
Ford Escort, kust varastati autoraadioja elektrijuhtmestik. Materiaalne
kahju 2400 krooni

*Muu*

21.08.2006 kella 18.00 paiku rebis tundmatu isik Vaivara vallas Tallinna
mnt 208 kilomeetril poola kodanikult Rafalilt passi ja rebis selle
tükkideks.


   22 August 2006