www.vnl.ee

Rain Vändre tutvustab kalafestivalil Eesti kalanduse strateegiat 2007-2013

Rain Vändre tutvustab kalafestivalil Eesti kalanduse strateegiat 2007-2013

Täna toimuval Kalevipoja Kala- ja Veefestivalil arutatakse Peipsi
kalanduse probleeme ja tulevikuperspektiive, ettekandega Eesti kalanduse
strateegiast aastateks 2007-2013 esineb põllumajandusministeeriumi
abiminister Rain Vändre.

Rain Vändre sõnul on kalanduse strateegiaga vaja leida lahendus mitmetele
olulistele probleemidele. "Eesti kalaressurss on piiratud, kuid samas on
kalureid palju, mistõttu kõigile ei jätku püüdmiseks kala," selgitab
Vändre. "See omakorda on tekitanud olukorra, et kalurite palk on väike,
investeerimisvõime madal ja põhivahendid amortiseerunud."

Vändre sõnul on eesmärgiks kalapüügiga tegelevate isikute sissetuleku
tõus, millest tulenevalt on vaja senisest enam tegeleda püügivõimsuste
reguleerimise, kalalaevade moderniseerimise ja tootjaorganisatsioonide
arengu toetamisega. "Olulisel kohal on ka ümber- ja täiendõppe toetamine
ning kindlasti tuleb esile tõsta kalaturismi arendamist ja kohalike
initsiatiivgruppide toetamist – ilma kohalike inimeste oskusteve
rakendamiseta on raske oodata muutusi," rõhutab Vändre.

Abiministri sõnul on probleeme ka kalatöötlemises ja turustamises. "Meil
on töötlemisvõimsusi rohkem kui püügivõimalusi ning ka olemasoleva
toodangu turustamisega on raskusi – 75% töödeldud toodetest turustatakse
väljaspool Eestit," selgitab Vändre.

Vändre sõnul peab kalanduse strateegia neile ja paljudele teistele Eesti
kalanduse jaoks elulistele probleemidele lahenduse leidma. Selleks on aga
vaja kõigi kalanduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide head tahet
ja koostööd.

Lisainformatsioon:
Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 53 416 596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee


   11 August 2006