www.vnl.ee

Pärnu politseiinfo 19.12.06

18.12.2006.a Lääne Politseiprefektuuri Pärnu politseiosakonnasregistreeritud olulisemad sündmused

Vargused

Ajavahemikul 16.12 kell 16:30 kuni 18.12 kell 08:30 on Pärnu maakonnasSauga vallas Tallinna mnt  sisse murtud  ehitussoojakusse, kust onvarastatud erinevaid ehitustööriistu. Kahju on selgitamisel.

Ajavahemikul 17.12 kell 07:30 kuni 18.12 kell 14:00 on Pärnus Riia mntsisse murtud korterisse, kust on varastatud televiisor Samsung,kassettraadio ning muid esemeid. Avaldaja hinnangul on kahju 10 000krooni.

17.12 kella 04:00 ajal on Pärnus Laial tänaval asuvas ööklubisvarastatud järelvalveta jäetud mobiiltelefon Nokia 6111. Kahju onselgitamisel.


Hedy Tammeleht
infojuht
Pärnu politseiosakond
Tel. 444 6650
GSM: 564 89065
hedy.tammeleht@laane.pol.ee

Lääne Politseiprefektuur
Pikk tn 18
80089 Pärnu


   19 Detsember 2006