www.vnl.ee

Põlva politseiinfo 10.05.2007

Ajavahemikul 09.-10 mai 2007 Lõuna Politseiprefektuuris Põlvamaal registreeritud olulisemad sündmused:Avaliku korra rikkumine:

10.05.2007 kella 00.00 ajal teatas Räpinas Jõe tänaval asuva õppeasutuse ühiselamu töötaja, et maja juures viibivad purjus noorukid. Politseinikud toimetasid jaoskonda kontrollimiseks Marguse (s 1987) ja Kaimari (s 1983). Mõlemal noormehel tuvastati alkoholijoove ning neile vormistati väärteprotokollid.

Möödunud ööpäeva jooksul teenindas politsei 8 väljakutset.

Kainenema toimetati 2 isikut.

Peeti kinni 4 liikluseeskirjade rikkujat.

Registreeriti 6 väärtegu.

Ave Lillemäe
Juhtivspetsialist
Avalike suhete büroo
Lõuna Politseiprefektuur
Tel. 730 8692
GSM 50 35 228
ave.lillemae@louna.pol.ee


   10 Mai 2007