www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

25.02-- 26.02.2009.a Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare
politseijaoskonnas registreeritud olulisemad sündmused*

*Kelmus
*17.02 ja 18.02 on teataja pangakontole tema teadmata võetud sms laenu.*


Registreeriti kümme väärtegu, neist seitse liiklusseaduse rikkumised.
Kümne seaduserikkuja hulgas oli üks alkoholijoobes juht ja üks
kiiruseületaja.   26 Veebruar 2009