www.vnl.ee

Justiitsministeerium kuulutas välja toetuste konkursi õigusabi pakkujatele

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi õigusabi osutamiseks toetuse taotlemiseks. Taotlusi mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt, kes soovivad toetust saada, võetakse vastu 25. jaanuarini. Toetuseks õigusabi pakkujatele on 2006. aasta riigieelarves ette nähtud 1 000 000 krooni.

Toetuse jagamise eesmärgiks on parandada üldise õigusnõustamise kättesaadavust ja tagada senisest enam kvaliteetse õigusabi andmist abivajajatele ka kolmanda sektori vahendusel.

Toetust õigusabi pakkumiseks võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud või nendega võrdsustatud mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille tegevus on kestnud vähemalt kaks aastat ja on kooskõlas toetuse jagamise eesmärkidega.

Toetuse taotlemise tingimused ja kord on kehtestatud justiitsministri 15.12.2005 määrusega nr 54, mis on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=969335. Konkursi raames olulised tähtajad ja toetuse saajatega sõlmitava lepingu vorm on sätestatud justiitsministri 29.12.2005 käskkirjas nr 241 ja selle lisas, mis on leitavad siit: http://www.just.ee/18132


Kristi Künnapas


   03 Jaanuar 2006