www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 25.03.2009

Läänemaal registreeriti 16 väärtegu, neist 13 liiklusseaduserikkumised. 13 seaduserikkuja hulgas oli kaks kiiruseületajat. Hiiumaalregistreeriti neli liiklusseaduse rikkumist, millest üks olialkoholijoobes sõidukijuhtimine.

   25 Märts 2009