www.vnl.ee

Tuvastati üheksa alaealistega seotud rikkumist

Jõhvi politseiosakonna korrakaitsjad viisid Jõhvis ja Kohtla-Järvel läbi
reede õhtul alanud ja laupäeva varaste öötundideni kestnud
politseioperatsiooni, mille eesmärgiks oli avaliku korra tagamine, sh
alaealiste tubaka- ja alkoholitarbijate väljaselgitamine.

Politseiosakonna ülemkomissar Ain Kruuse sõnade järgi selgitati kaheksa
tundi väldanud politseioperatsiooni käigus välja 33 korrarikkumist, millest
üheksa olid seotud alaealiste alkoholi- ja tubakatoodete tarbimisega ning 16
avalikus kohas alkoholi tarbinud täiskasvanutega. Samuti selgitati välja üks
narkootilisi aineid tarbinud alaealine.


   18 Mai 2009