www.vnl.ee

Politseiinfo 09.09.2009

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politseiprefektuurides 125 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: röövimistest 4, avaliku korra rasketest rikkumistest 2, varavastastest kuritegudest kokku 72, sh vargustest 45 (eluruumidest 3, sõidukitest 16), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 1. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8, narkootikumide vahendamisi 2, narkootikumide omamisi või tarbimisi 2. Väärtegusid registreeriti 584.


   09 September 2009