www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

*Registreeriti 15 väärtegu neist kümme liiklusseaduse rikkumised. Kümne
seaduserikkuja hulgas oli üks joobes juht, üks juhtimisõiguseta juht ja
kaks kiiruseületajat.


   11 September 2009