www.vnl.ee

Akadeemia Nord ja Sillamäe Linnavalitsus sõlmivad koostööleppe

15. mail kell 14.00 Sillamäe Linnavalitsuses (Kesk 27) kirjutavad Akadeemia Nord ja Sillamäe Linnavalitsus alla koostöölepingule. Koostööleppe eesmärk on laiendada Sillamäe ja Ida-Virumaa elanike valikuvõimalusi omandada nüüdisaegsetele nõuetele vastavat kõrgharidust ning toetada koolitus-, uurimis- ja arendustegevuse kaudu regiooni arengut ning integratsiooni.

Lepingule kirjutavad alla Akadeemia Nord rektor Ene Grauberg ja Sillamäe linnapea Ain Kiviorg.

Akadeemia Nord avab 2003. aasta sügisel Sillamäel nüüdisaegse regionaalse rakendusliku kõrgkooli, mille põhieesmärk on luua tingimused rakendusliku kõrghariduse omandamiseks lähtudes Ida-Virumaa regiooni arengu- ning integratsioonivajadustest. Akadeemia Nord Sillamäe Kolledzhis saab sügisest asuda õppima kolmel erialal - õigus ja halduskorraldus, marketing ja reklaam ning rakenduspsühholoogia.


   14 Mai 2003