Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tartu linn soovib Tamme gümnaasiumi pidamise üle anda riigile
Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega soovib Tamme gümnaasiumi pidamise üle anda riigile. Volikogult küsitakse luba ka haridus- ja teadusministeeriumiga lepingu sõlmimiseks Nooruse 9 ruumide tasuta kasutusse andmiseks Tamme gümnaasiumile.

„Tamme gümnaasium saab oma edasiseks arenguks suurepärased tingimused – Tartu üks kaasaegsemaid koolihooneid võimaldab välja arendada oma õppesuunad ning asukoht ülikooli õppehoonete läheduses loob head koostöövõimalused ülikooliga,“ ütles abilinnapea Tiia Teppan.

Kõik uutes tingimustes alustava gümnaasiumi tegevuse ja töötajatega seonduvad teemad arutatakse läbi Tamme gümnaasiumi ümberkorralduskomisjonis, kuhu kuuluvad riigi, linna, kooli ja hoolekogu esindajad,

Tamme gümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamise otsustas volikogu 2012. a. Otsus nägi ette gümnaasiumist põhikooliosa eraldamise ja selle baasil uue põhikooli asutamise. 2012. aasta märtsis ostis linnavalitsus Tartu Ülikoolilt Nooruse tn 9 kinnistu kavandades sinna ruumid Täiskasvanute gümnaasiumile ja Tamme gümnaasiumile.

Märtsis 2013 sõlmisid haridus- ja teadusministeerium ning Tartu linn kokkuleppe, mis nägi muu hulgas ette Tamme gümnaasiumi pidamise üleandmise riigile. Samuti leppisid pooled kokku, et Tartu linn annab ministeeriumile Nooruse 9 koolihoones kasutada Tamme gümnaasiumi pidamiseks vajalikud ruumid.

Nooruse 9 hoonest antakse Tamme gümnaasiumi ainukasutusse 5433 m2 ning ühiskasutusse koos Täiskasvanute gümnaasiumiga jääb 147 m2 pinda, ülejäänud hoonest j ääb Täiskasvanute gümnaasiumile 1952 m2 ja Kaitseliidu kasutusse 524 m2.

Tamme gümnaasium alustab uutes ruumides õppetööd selle aasta 1. septembril. Endises Tamme gümnaasiumi hoones Tamme puiesteel jätkab põhikoolina tegevust Tamme kool.
03 Veebruar 2015
  Kommentaarid