Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsministeerium hakkab uurima noorte seksuaalse väärkohtlemise levikut
Justiitsministeerium kuulutas eelmisel nädalal välja riigihanke, et leida läbiviija uuringule, mis käsitleb laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise levikut Eestis.

„Suurem osa laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest lastekaitse ning õiguskaitseasutusteni ei jõua. Enamik lapsi kannatavad väärkohtlemist vaikides ning see võib muutuda nende elu paratamatuks osaks, mistõttu on ennetustegevuste ja ohvritele abi osutamise seisukohalt väga oluline saada andmeid, kui ulatuslik probleem tegelikult on,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Brit Tammiste.

Tellitava uuringu eesmärgiks on ülevaate saamine alla 19-aastaste laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku kohta Eestis, millised on väärkohtlemisega seotud riski- ja kaitsetegurid ning kuidas väärkohtlemise ohvriks langemine mõjutab laste hälbivat käitumist.

Uuringu tulemusena soovib hankija andmeid selle kohta, kui suur osa lapsi, kui sageli, millises vanuses ja millist tüüpi seksuaalvägivalla ohvriks Eestis langevad. Sellise ülevaate saamine võimaldab hinnata seksuaalse väärkohtlemise probleemi tõsidust Eestis. Kogutud andmed ning nende põhjal saadud info aitab kaasa laste seksuaalse väärkohtlemise ennetustegevuse ning ohvritele pakutavate teenuste paremale planeerimisele.

Uuring annab sisendi poliitikakujundajatele, ennetusprogrammide rakendajatele kohalikul ja riigi tasandil ning teenuseosutajatele (valitsusorganisatsioonid ning mittetulundusorganisatsioonid) kõikidel tasanditel.

Viimane seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring viidi Eestis läbi 2003. aastal.

Pakkumusi uuringu läbiviimiseks saab esitada riigihangete registris kuni 9.märtsini 2015 kell 15.00.
25 Veebruar 2015
  Kommentaarid