Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tartu linnavalitsus ja Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustavad projektiga „Hea kool heade mõtete linnas“ liitunud koole
Täna, 25.veebruaril, annavad Tartu linnavalitsuse haridusosakond ja Tartu Ülikooli eetikakeskus koostööprojekti raames üle tunnustused Tartu linna koolidele, kes on liitunud projektiga „Hea kool heade mõtete linnas“.

Koole tunnustatakse logo kasutamisõigusega selle eest, et nad on alustanud protsessiga, mis aitab igal koolil üles leida oma tugevused ja eripärad, neid hinnata ning nendest avalikkusele teada anda.

„Projektis osalevad koolid võiksid sellest kogemusest saada nii suurema julguse kui ka teatud metoodika eneseanalüüsiks ja -hindamiseks,“ arvas linna haridusosakonna kesk- ja kutsehariduse peaspetsialist Toomas Liivamägi.

Projektis osalemine võimaldab Tartu linna koolidel oma tegevusi väärtuste lõikes analüüsida ja saada nõustamist ning tagasisidet kriitilistelt sõpradelt. „Kriitilised sõbrad on projektis osalevatele koolidele nõustajad ja toetajad, kes võimaldavad koolil oma tegevusi värske ekspertpilguga vaadata,“ selgitas TÜ eetikakeskuse hea kooli projektijuht Helen Toming.

„Kooli jaoks tähendab projektis osalemine esimese asjana kogu koolipere kokkukutsumist, et mõtestada ja läbi rä äkida ühised suunad ja väärtused. Üheks abivahendiks igapäevaste situatsioonide analüüsimisel on TÜ eetikakeskuse poolt välja töötatud väärtusmäng õpetajatele. Mäng suunab kooliperet olukordi analüüsima ning oluliseks peetavate väärtuste üle ühiselt mõtlema,“ kirjeldas Toming protsessi algust.

Projektis osalevad koolid on vastava koolituse juba läbinud, järgmise etapina tulevad koolidele appi kriitilised sõbrad, kelle eesmärk on koostöös kooliga leida üles tugevused ja arendamist vajavad küljed.

„Seni on koolid projekti tegevustega rahul ning koostööd kriitiliste sõpradega oodatakse põnevusega,“ rääkis Toming projekti arengust.

Tartu linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös sündinud projekt “Hea kool heade mõtete linnas” alustas 2014. aasta augustis. Arendatav hea kooli mudel võtab kooli hindamisel õpitulemuste kõrval arvesse koolikeskkonda, õppe- ja kasvatustööd, juhtimist ning koostööd eri osapoolte (sealhulgas õpetajad, kooli juhtkond, tugispetsialistid, lapsevanemad, koolipidaja ja õpilased) vahel.

Hea kool on väärtuspõhine kool, heas koolis ei tähenda õpetamine ainult teadmiste edastamist, vaid ka isiksuse arengu soodustamist. Projekti kaudu pakub Tartu linn esimese omavalitsusena Eestis oma koolidele tuge eneseanalüüsi läbimisel ning arengueesmärkide sõnastamisel.

Raul Veede
25 Veebruar 2015
  Kommentaarid