Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lapsevanem panustas 2014.aastal lisaks kuni 100 eurot lasteaeda!
Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu küsitlusele "Palju panustasid sina oma lapse lasteaeda 2014?" vastas üle 700 lapsevanema.

Kui ajaliselt oli panustanud 65 protsenti Tallinna lasteaedades käivate laste vanematest, siis summad, mida lisaks kohatasudele makstakse erinevad märkimisväärselt.Üle poole vastajatest panustas eelmisel aastal ürituste, õppematerjalide või näiteks sisustuskaupade ostmiseks kuni 100 eurot. Vastajatest umbes kaheksa protsenti moodustasid need, kes panustasid 100-300 eurot ning ainult kolm lapsevanemat tunnistas, et ei ole kunagi lisaraha maksnud.

Kuigi lasteaedade kohatasu on viimase nelja aasta jooksul suurenenud pea poole võrra 22,24 eurolt 41,34 euroni, siis linna makstav pearaha lapse kohta on selle ajaga tõusnud 1614 eurolt 1810 euroni. Ehk erinevalt lapsevanema ligi kahekordsest panusest on linn selle ajaga oma osalust suurendanud vaid ligi kümme protsenti. Küsitlusega soovitigi välja selgitada lapsevanema tegelik panus Tallinna lasteaedades ning kogutud informatsioon edastatakse Tallinna Haridusametile selleks, et neid tegelikust olukorrast teavitada ning edaspidi saaks paremini planeerida ka lasteaedade rahastamist.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu juhatuse liige Piret Soosaar „Omavalitsuse poolt eraldatav pearaha peaks tõusma, et võimaldada teha ära väiksemad remonditööd ja muretsed mööblit,õppevahendeid jm. Hetkel aga enamike lasteaedade eelarved seda kõike teha ei võimalda ja siis panustabki selle puudu oleva osas lapsevanem.Selline olukord paneb ebavõrdsesse olukorda need lapsed ja õpetajad kes on lasteaedades, kus lapsevanematel pole võimalust rahaliselt ja ajaliselt panustada.“

Täna tutvustatakse küsimustiku tulemus arutelul „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda“ kuhu on kokku kutsutud linnavolikogu fraktsioonide, lastevanemate ja õpetajate esindajad, et üheskoos probleemile lahendusi leida.
26 Veebruar 2015
  Kommentaarid