Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

EBRD soovitab Eestil jätkata teadmismahuka majanduse arendamist
Eesti peaks jätkama kõrgtehnoloogiliste ja teadmismahukate majandussektorite arendamist, märgib Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipank (EBRD) oma eile Tallinnas esitletud ülevaates panga klientriikide majandusest.

„Oleme nõus EBRD hinnanguga, et lisaks äritegevuseks hea keskkonna loomisele peame konkurentsivõime ja tootlikkuse tõstmiseks tegelema tööjõu kvaliteedi parandamise ja oskuste arendamisega,“ ütles rahandusminister Maris Lauri. „Sellele keskendub ka valitsuses heakskiidetud ettevõtluse kasvustrateegia aastateks 2014–2020.“

2014. aastal innovatsioonile keskendunud aruandes esitab EBRD ka oma soovitused Eestile tänavu aastaks. Pank peab prioriteetseks piirkondlike gaasiühenduste arendamist, et energiaallikaid mitmekesistada, märkides piirkondliku veeldatud maagaasi (LNG) terminali ning Eesti ja Soome vahelise gaasijuhtme rajamise kavasid. Eestit ja Soomet ühendav gaasijuhe looks panga hinnangul piisavalt suure piirkondliku gaasituru, et meelitada ligi uusi maagaasi pakkujaid ja luua toimiv konkurentsiolukord.

Oma raportis tõstab EBRD esile, et piirkondlikud energiaühendused on tugevnenud. 2014. aastal valminud Eesti ja Soome vaheline merekaabel EstLink2 koos varem rajatud EstLink1 merekaabliga suurendab elektrienergia ülekandevõimsust kahe riigi vahel. Selle tulemusel tugevnes konkurents ja kahe riigi turud lähenesid teineteisele, mistõttu elektrienergia hind langes pärast turu täielikku avanemist Eestis 2013. aastal. Samuti tunnustab pank Eesti saavutusi varimajanduse ohjeldamisel.

Panga hinnangul peaks ametliku tööturupoliitika võtmeküsimus olema Eesti tööturu rahvusvahelise konkurentsivõime hoidmine. Aastal 2011 alanud kiire reaalpalga tõus võib EBRD hinnangul ohtu seada edasise majanduskasvu. Eesti peaks veelgi tugevdama oma positsiooni rahvusvahelises väärtusahelas, ehitades teadmuspõhist majandust ja innovatsiooni kannustades.

Kõrgtehnoloogiliste kaupade osatähtsuse suurenemine Eesti koguekspordis peaks EBRD hinnangul jätkuma. Möödunud aastal moodustas kõrgtehnoloogia Eesti koguekspordist 14,8 protsenti, mis on veidi vähem kui Euroopa Liidu keskmine (15,3 protsenti). Kuid samas on Eesti näitaja kõrgem kui teistes Balti riikides, kus see on ligikaudu 6,9 protsenti. Riigikogu heakskiidu saanud ettevõtluse kasvustrateegia järgmine viiks EBRD hinnangul Eestit üleilmses väärtusahelas kõrgemale, arendades majandust teadmismahukamas ja innovaatilisemas suunas.

EBRD ülevaate eesmärk on laias laastus anda ülevaade üldisest arengust EBRD klientriikides ja konkreetsete riikide arengu hindamine. Muu hulgas hinnatakse ettevõtluskeskkonda, infrastruktuuri ja finantssektori arengut. Ülevaade on veebis kättesaadav aadressil: http://tr.ebrd.com/


Ott Heinapuu
28 Veebruar 2015
  Kommentaarid