Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigi tugiteenuste tsentraliseerimine parandas nii teenuste kvaliteeti kui efektiivsust
Kahe tegevusaastaga on Riigi tugiteenuste keskuse (RTK) arvestusteenuse osutamisega seotud töötajate arv keskuses vähenenud 21% võrra – samas on kasvanud teenust kasutavate riigiasutuste rahulolu. Ka riigikontroll hindas riigi 2013. majandusaasta koondaruandes teenuste tsentraliseerimise mõju arvestuse kvaliteedile positiivseks.

„RTK tegevus näitab, et ühtse teenuskeskuse mudel riigiasutuste raamatupidamise ja personaliarvestuse korraldamisel on ennast õigustanud. Jätkame tööd selle nimel, et keskse arvestusüksuse teenust kasutavate riigiasutuste arv suureneks veelgi. Samuti analüüsime, milliseid tugiteenuseid veel on mõistlik korraldada ühiselt,“ ütles rahandusministeeriumi kantsler ja RTK nõukogu esimees Veiko Tali.

Kui 2013. aastal hindasid RTK kliendid finantsarvestuse teenuse kvaliteeti keskmiselt 7,5 palliga kümnest, siis möödunud aastal oli klientide hinnang teenusele 8,3 palli. Personali- ja palgaarvestusteenuse rahulolu hinnang kasvas 7,8lt 8,0 pallini.

Kõige olulisemateks RTK tegevusteks möödunud aastal olid uue arvestustarkvara kasutuselevõtt, riigitöötajate iseteenindusportaali käivitamine ning tööprotsesside optimeerimine. Samuti on arendatud edasi asutustele vajaliku finants- ja personaliaruandlust. Kasutusele võetud riigitöötaja iseteenindusportaal on saanud klientidelt väga positiivset tagasisidet, võimaldades töötajatel mugavalt vormistada oma puhkuseid ja lähetusi ning pidada arvestust asutuse varade üle. Portaali kasutamine aitab hoida kokku tööaega nii asutustes kui arvestusüksuses ning annab kõigile osapooltele võimaluse operatiivselt saada vajalikku infot.

"Pöörame suurt tähelepanu teenuste kvaliteedi jätkuvale tõstmisele, sellele on aidanud kaasa nii uute tehnoloogiate kasutusevõtt, tööprotsesside ühtlustamine kui ka parem koostöö teenindatavate asutustega. Meil on hea meel, et vaatamata töötajate arvu märkimisväärsele vähenemisele oleme suutnud oma klientide rahulolu teenusega veelgi kasvatada. Järgmisel aastal keskendume sellele, et asutustele kättesaadav finants- ja personaliaruandlus vastaks veelgi paremini asutuste vajadustele," ütles RTK juhataja Tarmo Leppoja.

RTK pakub ühtse majandustarkvara haldamise teenust 141-le riigiasutusele. Arvestuse pidamine ühtses infosüsteemis võimaldab saada lihtsamini infot riigi finants- ja personaliaruandlusesse ning aitab säästa raha võrreldes arvestustarkvarade ülalpidamisega igas asutuses eraldi. Tarkvara kasutavate asutuste rahulolu pakutava teenusega on möödunud aastal kasvanud 7,8 pallini võrreldes 7,5 palliga 2013. aastal. Kõigi riigiasutuste üleviimisega ühtsele majandustarkvarale on plaanis lõpule jõuda 2016. aasta alguseks.

RTK alustas tegevust 2013. aasta alguses. Keskus pakub raamatupidamise ja personali- ning palgaarvestuse teenust neljale ministeeriumile ning nende haldusala asutustele. Kokku kasutab arvestusteenuseid 40 riigiasutust. Lisaks korraldab keskus ka riigi keskset raamatupidamist, peab arvestust sundtäitmisele suunatud nõuete üle ning haldab ja arendab arvestusteenuse pakkumiseks vajalikku majandustarkvara.

6. märtsil toimunud koosolekul kinnitas RTK nõukogu keskuse 2014. aasta tegevusaruande, millega saab tutvuda keskuse kodulehel www.rtk.ee

Kristina Haavala
09 Märts 2015
  Kommentaarid