Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Puuetega naiste eest seistes usume mitmekesise ühiskonna võimalustesse
Tänavu 15.aprillil tähistatakse Eestis esimest korda mitmekesisuse päeva. Puuetega naiste õiguste eest seisjatena on mitmekesisust hindav ühiskond oluline ka meie jaoks. Meie kujunemislugu räägib, miks me sellesse usume.

Kui puuetega naised 1998. aastal esimest korda Eestis kokku tulid, toetasid meid soomlased ja rootslased. Kohalikul tasandil meil seljatagust polnud – tollane Eesti invapoliitika ei olnud veel valmis kõnelema soolisest võrdsusest.

Peagi hoogustus naisliikumine ja meid kutsuti ühinema naisühendustega. Ent siis ei osanud me veel kõnelda inimõigustest tänapäeva vaatenurgast, me ei julgenud rääkida ka naisõiglusest, perekondlikel ega seksuaalsetel teemadel.

Tutvusime naiste ja laste tugikeskuste tööga, puuetega inimeste tööhõivega Rootsis. Tõlkisime eesti keelde Euroopa puuetega naiste manifesti. Olime koostööpartneriks mitmetes projektides, mis olid suunatud erivajadustega naistele. Sotsiaalsüsteemis oli palju lahendamata probleeme: tööalane rehabilitatsioon ja taastusravi, teenuste puudulikkus. Kodukohandamisest ei teadnud me siis veel suurt midagi, samuti nagu ka universaalsest disainist.
Tollal andis ühiskond meile märku, et on liiga vara rääkida erinevuste ja inimõiguste teemadel. Kuid ühiskonna kiire areng ja liitumine Euroopa Liiduga aitas protsessi kiirendada ja ka meie mõttemaailma avardada.

Eesti kodanikuühiskonna arenedes alustasime rääkimist koolilastega. Selgitasime, kes on puuetega inimesed, rõhutades, et meie seas on erivanuses poisse ja tüdrukuid, mehi ja naisi, et meil on erinevad puuded või erivajadused, et me oleme ka emad ja isad, et ka meil on lapsed. Esimestena rääkisime meedias puuetega inimeste seksuaalsetel teemadel, vaatamata sellele, et meie ühiskonnas on sellest kõnelemine tabuteema.

Läbi naisteühenduste tegevuse mõistsime, et need probleemid, mis puudutavad erivajaduseta naisi, võivad puuetega naistel võimenduda diskrimineerimiseks. Peagi jõudsime nii kaugele, et Eestis võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kuna see seadus käsitleb puuet vaid tööhõive osas, on meie eesmärk laiendada soolist võrdõiguslikkust laiemalt puuetega inimeste kontekstis. Tänaseks on olemas võrdõigusvolinik, kes tegeleb samuti puuetega inimeste õiguste nõunikuna.

Alustasime ka kõnelemist sellest, et paljud kokkupuutepunktid: iga, sugu, rahvus, usk, seksuaalne orienteeritus, on seotud ka puuetega või erivajadustega inimestega. Kuna Eestis tekkisid eraldiseisvad grupid oma suletud süsteemidega, alustasime soolise võrdõiguslikkuse alaste koolitustega puuetega inimestele. Palusime lektoriteks spetsialiste ja koolitajaid soo ja puude teemadel. Terviseteemadel püüdsime näidata, et nii meestel kui ka naistel esinevad spetsiifilised haigused ja andsime nõu, kuidas paremini pääseda naiste- ja meestearstide juurde.

Püüdsime kõneleda meie suhtumisest teistesse vähemusgruppidesse. Erivajadustega inimestena soovime, et meid hinnatakse ja mõistetaks. Seega peame jälgima ka oma hoiakuid ja eelarvamusi teiste vähemusgruppide osas, olgu selleks seksuaalvähemused, teist keelt kõnelevad inimesed, eakad või naised. Vastasel juhul tõukame need inimesed oma organisatsioonidest eemale, nagu ka ühiskonnaelust tervikuna.

Kui alustasime rääkimist mitmekesisuse teemal, siis toonitasime, et kuigi meie puuded iseenesest ei rikasta maailma, teevad seda meie inimeste oskused ja võimekus olla väärtuslik kodanik. Toetasime kooseluseaduse vastuvõtmist, selgitades, et meie pereelud sõltuvad meie endi valikutest ja ühiskonna avatusest. Võtsime sõna vaesuse ja üksikvanemate teemadel. Täna aga kõneleme meie ühiskonna trendidest ja pöörame tähelepanu vananeva ühiskonna murekohtadele.

Hetkel laiendame oma võrgustikku erinevatesse Eesti piirkondadesse, loome vabatahtlikke mõttekodasid. Tänaseks on meist kujunenud katusorganisatsioon Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit. Oleme selleks vabatahtlikult tööd teinud üle 16. aasta. Korraldasime mullu Eesti puuetega naiste foorumi, julgustades erivajadusega naisi oma lugusid rääkima. Usume, et just julgus olla pildil ja probleemidest rääkida on see, mis meid edasi viib ning muudab meie ühiskonda arvestavamaks ja avatumaks.

Mare Abner
EPNÜL juhatuse esinaine
11 Aprill 2015
  Kommentaarid

 AVAILABLE 100% UNDETECTABLE NOTES TOP CURRENCIES Whatsapp:…(+1(424)226-8145)GET YOUR VALID DOCUMENT Vasta
AVAILABLE 100% UNDETECTABLE NOTES TOP CURRENCIES Whatsapp:…(+1(424)226-8145)GET YOUR VALID DOCUMENTS TO

Website Link: https://qualitybillsanddocuments.com/index.php
TOP QUALITY MONEY FOR SALE. DOLLAR, POUNDS, EUROS AND OTHER CURRENCIES
AVAILABLE WE HAVE PARTNERS IN EVERY CONTINENT SO IF IN CASE YOU ARE LOOKING
FOR A FACE TO FACE DEAL THEN JUST CONTACT AND STATE YOUR LOCATION AND YOU
SHALL HAVE YOUR BILLS. WE ALSO ISSUE DOCUMENTS LIKE (PASSPORTS, DRIVER LICENSE,
ID CARDS, IELTS, TOEFL, PTE AND ALL KIND OF DOCUMENTS YOU MIGHT NEED TODAY

With over a billion of our products circulating around the world. We offer only
original high-quality currency NOTES. We ship worldwide. We also print
and sell Grade A banknotes of over 52 currencies in the world. Here is your chance
to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced,Indistinguishable to the eye
and to the touch. We are sending in various sizes, packed and hidden. All our notes
carries all the holograms and water marks and passes the light detector test. We
will deliver the money directly to your home without the interference of customs .
we have a Huge quantity ready in stock.

We use latest technology to produce our notes so that it looks 100% identical to
the real note. This thus implies all security features present in the real notes
are present in the note we make. Our team is made up of Quality IT technicians from
North Korea, USA, Russia, India and China. We offer high quality NOTES for all currencies.

Why would you buy from us?

Our banknotes contain the following security features that make
it to be usable and we have the best grade in the world both Euro, GBP and
Dollar and any bills of your choice.

Security features of our bank notes below :

Intaglio printing

Watermarks

Security thread

See-through register

Special foil/special foil elements

Iridescent stripe / shifting colors.

Our banknotes are printed on 80% cotton 20% cellulose paper which differs
substantially from normal paper.

By using a special printing technique, several picture elements on the front of the
banknote are identifiable by touch. The guidelines on detecting cou
currency give a comparison of genuine and falsified security features.

Our bills/notes bypass everything, coun pens and machines.

Can be used in banks but can be used else where same like normal money

We have the best HOLOGRAMS AND DUPLICATING MACHINES

UV: YES
Our bills have the Infrared Detection which makes our bills to bypass the UV machines,
Pen test and even eye detection buy cou experts. Our notes are AAA+ grade
Quality. We also sell and provide money cleaning services and solutions. We sell

AAA+ SSD Black Money Solution

-Holograms and Holographic Strips

-Micro-Lettering

-Metallic Ink and Thread

-Watermarks

-IR Detection

-Ultra-violet features

-See through Features

-Different serial numbers

These features make our bills to be 100% undetected,100% safe and secure to use in
any of these areas:

BANKS, CASINO, ATM, MONEY CHANGERS, STORES. They are 100% Undetected.

Build trust in yourself when contacting me and don’t tell me about your past
experience when you were ripped off. I believe that any body who has even been
ripped of because of money buying went in for small amounts. Shipping
is from the US. Within the US is 24hours and outside using is 3 days. We give you
tracking number.

-My Minimum order is 5000fake for 500- Shipping is free

-Face to face Cash on Delivery will be schedule. Some people will want me to send
my agents to them so that they can buy directly but for me to send out my agents.
There must be a minimum order you want to buy. 120,000 fake notes for
30,000 when it comes to face to

face buying.

!!! CONTACT FOR MORE DETAILS!!!

Email-: qualitybills-documents@hotmail.com
Skype Name:Ranko322
Wickr: Ranko322
Pinterest: @Ranko322
whatsapp +1 (424) 226-8145
Website Link: https://qualitybillsanddocuments.com/index.php


E-Mail US Your Questions and Comments.

Feel free to ask questions before placing your order, WE ARE HERE TO HELP 100%!

SERIOUS INQUIRIES ONLY PLEASE
WEBSITE LINKs BELOW!!
https://qualitybillsanddocuments.com/index.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/activation-powder.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/birth-certificate.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/card-top-up.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/covid-19-vaccine-card-certificate-passport.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/credit-card.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/death-certificates.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/degrees.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/diplomas.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/driver-records.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/driving-licence.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/liquid-mercury.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/money-transfers.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/original-id-cards.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/permanent-residence-document.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/real-and-fake-passport.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/social-security-number.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/ssd-solution.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/transcripts.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/undetectable-counterfeit-money.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/visas.php
https://qualitybillsanddocuments.com/services/work-permit.php
Mozzy2023 - 05 Aprill 2023 17:21