Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Leivo soovib EL-is viisade väljastamise ühtseid protseduure
Siseminister Margus Leivo kutsus Haagis EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul istungil esinedes üles välja töötama viisade väljastamise ühtseid protseduure.

Leivo rõhutas, et see suurendaks isikute turvalisust ja tagaks nende vaba liikumise EL-i piires. Samuti kutsus ta EL-i liikmesriike üles tõhustama oma konsulaarkoostööd kolmandates riikides, ütles ministeeriumi esindaja BNS-ile.

Eesti ministri sõnul tuleb välja töötada ühtsed kaasaegsed tehnoloogilised süsteemid ja andmebaasid viisataotluste töötlemiseks ja viisade väljastamiseks ning leppida kokku nende rahastamise põhimõtted proportsionaalsuse alusel.

Leivo rõhutas ka eurovolinik Antonio Vitorinoga viimase Eesti-visiidi ajal arutatud viisabüroode tegevuse otstarbeka korraldamise põhimõtteid.

Viisabüroos toimuks nii isiku tuvastamine, vajadusel foto ja biomeetriliste andmete hankimine ja töötlemine ning viisakutse kontroll kui ka viisataotluse vormistamine ja muu selline tegevus.

Teatavat eeskuju büroode loomisel pakuvad mõne liikmesriigi praegused positiivsed näited ühiskonsulaatidest.

Vitorino teatas istungil esinedes, et Euroopa Komisjon kavatseb veel sel aastal teha ettepaneku, mille kohaselt riigid saavad õiguse kasutada teiste liikmesmaade karistusregistreid. Ta põhjendas ettepanekut vajadusega tugevdada võitlust terrorismi ja piire ületava kuritegevusega.

Agentuuri STT andmeil oli Vitorino ettepanek enamikule ministreist üllatus. Siiski toetasid nad üldiselt arutelu selle ja teiste sisejulgeolekut puudutavate registrite ristkasutamise ja vajaliku rahastamise üle, kuid pidasid tervet ühendust hõlmava registri loomist lähiajal ebareaalseks.

Eestit huvitava piirivalveagentuuri teemat ministrid kahepäevasel kohtumisel ei arutanud, ütles ministeeriumi esindaja.  BNS

01 Oktoober 2004
  Kommentaarid