Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eestlased peavad USA ja Venemaa mainet madalaks
Eesti elanikud suhtuvad maailma suurriikidest kõige soojemalt Saksamaasse, kuid Ameerika Ühendriikidel ja eriti Venemaal on eestlaste silmis negatiivne maine.

Tänavu suvel 61 maailma riigis läbi viidud uuringus intervjueeriti kokku 50 615 inimest, kel paluti väljendada oma suhtumist G8 riikidesse, kirjutab Eesti Päevaleht. Eestis viis küsitluse läbi Emor.

Kõige kõrgemalt hindavad Eesti elanikud Saksamaad, mille mainet peab positiivseks 63 protsenti vastanutest. Järgnevad väikeste vahedega Suurbritannia (58), Prantsusmaa (57), Kanada (54), Itaalia (54) ja Jaapan (52). Kaugele maha jäävad aga USA ja Venemaa vastavalt 39 ja 34 protsendiga.

Saksamaa maine on kõrge nii eestlastest kui ka mitte-eestlastest vastajate seas. Saksamaa head mainet seletab Emori sotsioloog Jaanika Hämmal riigi suurema ajaloolis-kultuurilise lähedusega.

Eesti elanike jahe suhtumine USA-sse langeb kokku maailma elanike keskmise arvamusega (40 protsenti), on pisut kõrgem Ida-Euroopa riikide omast (36 protsenti) ning tunduvalt kõrgem kui Lääne-Euroopal (28 protsenti).

Eestlastest vastajad olid Ameerika suhtes positiivsemalt meelestatud kui siinsed muulased.

Lääne-Euroopa riikidest suhtuvad Ameerikasse kõige halvemini šveitslased, kreeklased, austerlased ja soomlased, kõige soojemalt aga islandlased ja britid. Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on ühendriikide maine kõrgem albaanlaste, rumeenlaste ja grusiinide silmis, madalam aga Venemaal, Ukrainas ja endises Jugoslaavias.

Uuring küsis ka inimeste arvamust USA rolli kohta maailmasündmuste mõjutajana. USA madala maine põhjus maailma riikide arvates on halb või puudulik tegevus rahuvalve alal, vaesuse vastu võitlemisel ja keskkonnakaitses.

Eesti elanikud hindavad USA puhul kõige positiivsemalt majanduslikku võimsust. Samuti usuvad pooled Eesti elanikud ühendriikidesse kui terrorismi vastu võitlejasse.

"Võrreldes muulastega usuvad eestlased rohkem, et USA välispoliitika avaldab meie riigile pigem positiivset kui negatiivset mõju," nentis sotsioloog Hämmal.

Eesti elanike suhtumine Venemaasse on kõrgem kui maailma riikidel (31 protsenti), oluliselt kõrgem kui Lääne-Euroopal (20 protsenti), kuid madalam kui Kesk- ja Ida-Euroopal (37 protsenti).

Venemaa puhul ilmneb eestlastest ja mitte-eestlastest vastajate hinnangus eriti suur vahe. Eestlastest suhtub Venemaasse positiivselt vaid 19 protsenti, samas mitte-eestlastest peab Venemaa mainet positiivseks 62 protsenti.

Lääne-Euroopa riikidest suhtuvad Venemaasse kõige kriitilisemalt soomlased, kriitilised on ka austerlased, sakslased ja norralased. Soojemalt suhtuvad Venemaasse islandlased, iirlased, kreeklased ja britid.

Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on Venemaa maine kõrgem Ukrainas ja Valgevenes, madalam aga Kosovos, Bosnias, Tšehhis ja Poolas.  BNS

11 Oktoober 2004
  Kommentaarid