Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Andmekaitse inspektsioon nõuab statistikaametilt sunniraha
Andmekaitse inspektsioon nõuab statistikaametilt ettekirjutuste täitmata jätmise tõttu 20.000-kroonist sunniraha.

Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik teatas BNS-ile, et inspektsioon tegi tänavu mais statistikaametile isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest kaks ettekirjutust, millega keelati juuni algusest ametil isikuandmeid töödelda kuni ettekirjutuses loetletud puuduste kõrvaldamiseni.

Kuna amet ei täitnud ettekirjutusi ning jätkas isikuandmete töötlemist, tegi inspektsioon 13. oktoobril avalduse kohtutäiturile statistikaametilt 20.000-kroonise sunniraha sissenõudmiseks ning pöördus 12. oktoobril rahandusministri poole ettepanekuga algatada ameti juhi suhtes teenistuslik järelevalve menetlus.

Statistikaamet kuulub rahandusministeeriumi haldusalasse.

Nõuniku sõnul ei ole statistikaamet tänaseni viinud isikuandmete töötlemist vastavusse isikuandmete kaitse seaduse nõuetega ning samuti on statistikaameti tegevus vastuolus tänavu vastu võetud riikliku statistikaseaduse muudatustega.

1996. aastast kehtiv isikuandmete seadus sätestab reeglid isikuandmete töötlemiseks ja kohustab delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise andmekaitse inspektsioonis.

Töötlemise registreerimise eelduseks on andmete kaitseks vajalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete kasutuselevõtt.  BNS

18 Oktoober 2004
  Kommentaarid